Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Zoeken

Gebruik

Politics.be maakt gebruik van de Omega zoekmachine die als motor over de Xapian zoektechnologie beschikt.

Het gebruik van deze zoekmachine is niet zo verschillend van andere zoekmachines, toch heeft ook deze zoekmachine zijn specifieke kenmerken. Om je te helpen bij het zo optimaal mogelijk doorzoeken van de site hebben we hieronder getracht een overzicht te geven van deze kenmerken.

Booleaanse operators

AND

Hiermee leg je een verplichting op dat de zoektermen langs beide zijden van de operator moeten voorkomen in een document.

Wil je bijvoorbeeld iets opzoeken over de Antwerpse verkiezingen, dan zou je dat als volgt kunnen doen.

antwerpen AND verkiezingen
OR

Eén van beide zoektermen moet voorkomen in het document.

Om alle documenten over Gent en/of Antwerpen op te diepen:

gent OR antwerpen

XOR

De exclusieve or operator. Als je deze gebruikt geef je aan dat de twee omkaderende woorden niet samen mogen voorkomen.

Als je alle documenten wil weergeven die of over het VBO handelen of over Unizo handelen, maar die beide niet samen behandelen in één document.

vbo XOR unizo

NOT

Operator om woorden uit te sluiten van de zoekopdracht.

sp.a NOT vld

+

Vergelijkbaar met AND, maar deze operator opereert verschillend bij de basisoperator OR. Zie ook ANDMAYBE.

-

Vergelijkbaar met NOT.

ANDMAYBE

Deze operator gebruik je niet zelf, maar wordt door Omega gebruikt als je als basisoperator OR gebruikt en tevens gebruik maakt van de + operator. Stel dat je wil zoeken naar documenten over Kortrijk, maar dat ook Brugge er in mag voorkomen, al hoeft dat niet.

kortrijk +brugge
Met als basisoperator OR.
De + operator verschilt hier in werking van de AND operator. Mocht je AND hebben gebruikt zou je zowel Kortrijk als Brugge als zoekverplichting opleggen, terwijl je enkel Kortrijk als verplichting wou.

Woordengroepen

M.b.v. dubbele aanhalingstekens kun je zoeken naar een woordengroep die precies zo voorkomt in een document zoals je het opgeeft.

"eric van rompuy"
Dit zal een zoekactie uitvoeren die naar deze letterlijke combinatie uikijkt.

In dezelfde stijl heb je ook de NEAR operator, met deze operator geef je aan dat de omrandende woorden niet meer dan tien woordposities uit mekaar mogen liggen.

luchthaven NEAR deurne
Met deze zoekactie zou je kunnen afdwingen dat enkel documenten worden getoond die zowel luchthaven als deurne in een zin hebben.

Groepering

D.m.v. ronde haakjes kun je zoekopdrachten groeperen en zo ingewikkelde zoekqueries uitvoeren om een zo correct mogelijk resultaat te bekomen.

Dit werk op basis van de wiskundige voorrangsregels.

Stemming

Stemming is een geavanceerde techniek die het mogelijk maakt naar iets te zoeken zonder daarom ook per se op dat specifieke woord te zoeken.

Door stemming krijg je door te zoeken op, bijv., boom ook resultaten te zien met 'bomen' in, of 'bom'. Stemming tracht de stam van een woord te zoeken en zo alle daarbij horende verbuigingen ook in rekening te brengen.

Ondanks dat dit een handig instrument is waarvan Omega standaard gebruik maakt, kan het wel eens voorvallen dat dit niet nodig is om een fijnere zoekoplossing te bekomen. Dan kun je stemming voorkomen door je zoekterm(en) met een hoofdletter te beginnen.

Bron

Deze helppagina is gebaseerd op de helppagina van Gathering of Tweakers.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons