Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Het Nieuwe Noorden - Onze wereld in 2050


Het Nieuwe Noorden - Onze wereld in 2050

´Alleen het feit dat iets onwaarschijnlijk lijkt, betekent niet dat het niet zal gebeuren, of dat het effect ervan niet enorm zal zijn als het wel gebeurt.´ - Laurence Smith


De titel "Het Nieuwe Noorden - Onze wereld in 2050" verraadt de tweeledigheid van dit boek: de auteur behandelt eerst uitgebreid de huidige polemiek rond de vier mondiale factoren demografie, kracht, globalisering en klimaatverandering, en vervolgens wordt de impact op het (Arctische) Noorden bekeken.


De auteur gebruikt telkens als invalshoek een van de vier mondiale factoren om het verhaal aan op te hangen. Dit is een interessante manier om alle vlakken te behandelen, maar als ik eenmaal halverwege het boek ben, ben ik vergeten waar de gebruikte icoontjes voor staan en moet ik terug gaan bladeren.


Het eerste deel van het boek, de vier mondiale factoren, leest als een trein, maar het tweede deel gaat helaas te diep in detail op gebied van politieke discussies rond Noordelijke inheemse volkeren. Om verder de verwijzingen naar alle steden en geografische locaties bij te houden, heb ik eigenlijk een wereldkaart nodig om continu op te kunnen kijken.


De titel van het boek is en blijft natuurlijk wel "Het Nieuwe Noorden" en in het derde deel herpakt het verhaal zich door de perspectieven op lange termijn (anno 2050) te bekijken en de impact hiervan op de noordelijke regio.


Ondanks dat ik vertrouwd ben met de materie rond de klimaatverandering en global warming heb ik zeker nieuwe zaken opgepikt. Smith heeft duidelijk het nodige opzoekwerk gedaan en enig veldwerk verricht. De huidige mogelijkheden rond de winning van fossiele brandstoffen en de verdere toekomst ervan (ja, ze hebben nog een toekomst) worden in detail uitgelegd. Verder worden ook enkele hardnekkige misvattingen ontkracht rond bijvoorbeeld het uitsterven van de ijsbeer, de concurrentie tussen gewassen voor bio-ethanol en voeding, en de bedreiging van het regenwoud door suikerrietplantages.


De toekomst voorspellen is nooit makkelijk en om dit wetenschappelijk werk te onderscheiden van een doomsday pamflet wordt het speelveld goed uitgezet. Met verschillende factoren wordt er rekening gehouden, andere (bijvoorbeeld de kans op Wereldoorlog 3) worden dan weer buiten beschouwing gelaten.


"Het Nieuwe Noorden" is een wetenschappelijk onderzoek dat vertaald is naar het brede publiek. Het verhaal gaat goed van start, maar spitst zich dan sterk toe op één facet waardoor het minder geschikt wordt voor de categorie popular science. Ik liet me echter niet ontmoedigen door de 397 pagina's (waarvan er 74 noten zijn): het blijft een boeiend verhaal en daar ik graag eens verder in de toekomst kijk, kon ik hier alvast enkele mogelijke scenario's beschouwen.

Door Karel Nijs (toegevoegd op 11/02/2012)

Stuur dit artikel naar een vriend - Stuur dit artikel naar een vriend(in)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons