Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Wereld in vlammen


Wereld in vlammen

Op mijn exemplaar van “Wereld in vlammen” kleeft een sticker met de tekst “Dit is het beste boek over de Tweede Wereldoorlog dat er te vinden is.” Dit is iets te kort door de bocht, het is het beste alomvattende boek over de Tweede Wereldoorlog dat er is. Daar waar de meeste auteurs zich beperken tot één van de schouwtonelen (Europa, Rusland, Atlantische Oceaan, Japan,…), laat Andrew Roberts zich niet kennen. Deze “Nieuwe geschiedenis van ’39-‘45” (de ondertitel) geeft chronologisch en geografisch het ganse spectrum weer. Geen land is te ver, geen soldaat te onbekend, geen standpunt te vreemd. Andrew Roberts studeerde geschiedenis en schreef reeds meerdere militair getinte boeken (zoals “Masters & Commanders”).


Het boek is opgedeeld in drie logische entiteiten: aanval, keerpunt en vergelding. Deze drie woorden vatten de zes woelige oorlogsjaren treffend samen. Uiteraard zijn deze delen verder opgedeeld in hoofdstukken. Elk hoofdstuk bespreekt een bepaald territorium binnen een bepaald tijdsbestek. Roberts behandelt de bekende veldslagen, personen en andere gebeurtenissen vanuit verschillende invalshoeken, ook de Duitse! En dat is een zeldzaamheid, vermits normaal gezien de overwinnaars de geschiedenis schrijven.


Vaak, en dat maakt het boek bijzonder boeiend, grijpt hij naar het relaas van onbekende personen om als kapstok te fungeren voor de rest van zijn relaas. Bovendien verrichtte hij in de aanloop van dit boek een berg eigen onderzoek, om zo tot soms verrassende besluiten te komen. Over één nacht ijs is hij duidelijk niet gegaan, en zijn bevindingen rechtvaardigen allengs het “nieuwe” in de ondertitel van dit boek.


Een laatste uitzonderlijk wapenfeit (pun intended) is de “Conclusie” die Roberts neerpent. Nee, hij blijft niet steken in het beschrijvende karakter van de geschiedenis. Nee, hij schuift de zwarte piet niet door door een resem keerpunten te benoemen. Hij schrijft een conclusie, een waardig sluitstuk van dit uitstekende boek. In slechts 30 pagina’s analyseert hij grondig en spitsvondig de oorlog, en komt tot een coherente conclusie: het Derde Rijk is niet duizendjarig omdat Hitler Hitler was. Niet zijn militaire beslissingen, maar zijn ganse “zijn” in alle starheid impliceerde de ondergang vanaf het begin.


Dit boek vormt naar mijn mening een essentiële start voor wie meer wil weten over de tweede wereldoorlog. Zo geschiedenislessen slechts een samenvatting van dit boek konden zijn, het zou het algemeen begrijpen van deze oorlog aanzienlijk verbeteren. De toegevoegde foto’s zijn gelukkig niet de meest courante, maar al bij al dragen ze niet zo denderend veel bij aan het verhaal. Roberts schrijft sterk en meelevend genoeg om deze massamoord treffend onder woorden te brengen. Dit is gewoon het beste boek over de Tweede Wereldoorlog dat er te vinden is.


Door Koen Vingerhoets (toegevoegd op 11/06/2011)

Stuur dit artikel naar een vriend - Stuur dit artikel naar een vriend(in)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons