Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

De Europeanen


De Europeanen Brussel wordt naast de hoofdstad van België ook beschouwd als de hoofdstad van Europa. De instellingen van de Europese Unie zetelen er en zij lokken professionals uit allerlei landen naar Brussel. Er zijn er die zich sterk verbonden voelen met hun land van herkomst, maar er is een groeiende groep die niet precies meer weet wat dat is. Het boek van Caroline de Gruyter draait vooral om die identiteitsvraag. Want als je geen duidelijke nationale identiteit meer hebt, wie ben je dan? En bestaat er zoiets als een Europese identiteit?

Aan de hand van een twintigtal interviews schetst de auteur een beeld van de verschillende Europeanen die je in Brussel tegen het lijf kan lopen: Europese ambtenaren, ‘eurokids’, lobbyisten, journalisten, Brusselaars… Daar waar na de Tweede Wereldoorlog menig Europese ambtenaar naar Brussel trok om ideologische redenen (“Nooit meer oorlog”), worden de huidige jonge Europeanen vooral gedreven door het perspectief van een succesvolle carrière bij de Europese instellingen of lobbyorganisaties.

In de Belgische hoofdstad wonen zeker 150.000 professionals uit allerlei Europese landen. Ze houden vooral van Brussel omdat ze er kunnen zijn wie ze zijn. Brussel is zo internationaal dat je nauwelijks de indruk hebt in België te zijn. De meesten hebben dan ook nauwelijks Belgische vrienden en zien vooral elkaar. Ze voelen zich Europees, omdat ze met hun neus op de Europese besluitvorming zitten en vooral met lotgenoten in contact komen. “Deze mensen leven in een ander Europa dan de gemiddelde EU-burger”, schrijft Caroline de Gruyter. “Zij leven ermee, zij werken ermee – direct of indirect.” De Europese identiteit drukt nochtans hun nationale identiteit(en) niet of niet helemaal weg.

Als uit deze mengelmoes van nationale identiteiten kinderen voortkomen, is de essentiële vraag welke identiteit ze hebben. Van een Belgische identiteit is er geen sprake, want de kinderen worden naar de Europese school gestuurd, waar ze in verschillende talen onderwijs krijgen en nauwelijks in contact komen met Belgische medeleerlingen. Ze voelen zich Europees, maar zoeken daarnaast een nationale identiteit. De ‘eurokids’ hebben het echter moeilijk zich te identificeren met de identiteit van hun vader of moeder, omdat ze niet zijn opgegroeid in één van beide landen van herkomst.

“De Europeanen” leest vlot en introduceert de lezer in de vrij gesloten wereld van Europeanen in Brussel. Het boek is doorspekt met politieke anekdotes, maar het vertelt vooral het persoonlijke verhaal van Europeanen die om verschillende redenen naar Brussel zijn gekomen. De auteur zelf maakte deel uit van de Europese ‘bubble’ (luchtbel) in Brussel, toen ze tussen 1999 en 2004 correspondent was voor de Nederlandse krant Elsevier in Brussel. Dat levert leuke anekdotes op en maakt de interviews vaak ook persoonlijk, vooral als het gaat om mensen die de Gruyter heeft leren kennen in de periode dat ze in Brussel werkte.

Door Josti Gadeyne (toegevoegd op 08/01/2008)

  • Auteur: Caroline de Gruyter
  • ISBN: 9023419324
  • Pagina's: 304
  • Prijs: 19.9 EUR Bestel dit boek
  • Uitgever: De Bezige Bij

Stuur dit artikel naar een vriend - Stuur dit artikel naar een vriend(in)

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons