Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Unizo: "UNIZO over beveiligingsvoorstellen minister Dewael voor juwelier"

(21/06/2005) De Unie van Zelfstandige Ondernemers schrijft:
UNIZO steunt veiligheidsmaatregelen juweliers maar wil maatregelen voor alle sectoren.

De jongste weken kent de criminaliteit ten opzichte van zelfstandige ondernemers opnieuw een ongekende piek. Zo werden de jongste dagen een meubelzaak in Menen en een kledingzaak in Baarle-Hertog, niet toevallig in de grensstreek, getroffen door een ramkraak. Telkens was de schade bij de ondernemers groot. Vandaag stelde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael een aantal extra beveiligingsmaatregelen voor samen met de juwelierssector. UNIZO ondersteunt uiteraard die maatregelen. Tegelijk wijst de ondernemersorganisatie op de noodzaak de maatregelen uit te breiden naar alle sectoren. Zo worden de elektro- en kledingzaken het sterkst getroffen door inbraken en ramkraken, gevolgd door de juweliers, de foto- en de IT–zaken. In nauw overleg doet UNIZO samen met de meest betrokken sectoren, waaronder de juweliers, al lang voorstellen binnen het Overlegplatform Zelfstandige Ondernemers. De minister gaat daar vandaag voor de juwelierssector deels op in.

Minister Dewael wil het Infoflux-systeem versterken, zeg maar streven naar een beter informatie– en communicatiesysteem. Doordat ondernemers meer en meer te maken krijgen met het fenomeen Tiger-Kidnapping wil de minister de informatiestroom ondernemer – politie en vice-versa versterken. Tiger-Kidnapping is een nieuwe vorm van criminaliteit, overgewaaid uit Ierland, waarbij de familie van de ondernemer, vaak nabij of boven de zaak wonend, wordt gegijzeld terwijl de ondernemer zelf, onder bedreiging, wordt overvallen. De daders worden meestal getipt en hebben een goede voorinformatie nodig. Daardoor is het erg belangrijk alle verdachte handelingen doeltreffend te melden aan de politiediensten. Het Infoflux-systeem bestaat al en functioneert vrij goed. De minister wil dit systeem versterken. UNIZO juicht dit toe maar stelt zich wel vragen over de manier waarop. Daarover wil de organisatie meer overleg. De minister kondigt ook de uitwerking aan van een opleidingspakket ten behoeve van ondernemers om ze samen met hun werknemers weerbaarder te maken tegen mogelijke criminele feiten. UNIZO is bereid aan de samenstelling van het pakket en aan de opleiding actief mee te werken. PMO, de opleidingscel van de UNIZO–Winkelraad en UNIZO-Vorming organiseren nu al heel wat opleidingen onder meer over ‘Hoe omgaan met agressie’ en “Overval- en winkeldiefstalpreventie”. UNIZO vraagt voldoende steun voor de organisatie ervan.
Minister Dewael liet voorts weten via brieven en een folder het project van de buurtinformatienetwerken (BIN) voor ondernemers een duw in de rug te geven. Momenteel zijn er 195 BIN’s aktief. UNIZO is daar sterk voorstander en speelt nu al een belangrijke rol bij de opstart van vele buurinformatienetwerken. Een BIN zorgt er enerzijds voor dat verdachte handelingen tijdig worden overgemaakt aan de politiediensten en collega-ondernemers. Anderzijds verhogen deze netwerken de betrokkenheid van ondernemers en dragen zij bij tot de vermindering van het onveiligheidsgevoel. Het blijft hoe dan ook belangrijk een globaal en volgehouden strategie door te zetten en te versterken met alle betrokken ondernemerssectoren, overheid, politie en magistratuur. Bovendien moeten verder concrete stappen worden gezet inzake betaalbare verzekeringen, vlot toe te kennen investeringssteun in veiligheid en ook voor kleinere zaken werkbare en betaalbare beveiligde waardetransporten. Meer info over opleidingen en preventie op www.unizo.be/winkelraad

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons