Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaams Blok: "Vlaams Blok ziet af van meldpunt illegalen en verwijst naar blauwe lijn politie. Illegalenproblematiek opnieuw op politieke agenda. Comité P onderzoekt onwil Antwerps stadsbestuur om illegalen op te sporen."

(14/05/2004) Het Vlaams Blok schrijft:
De Uilenspiegelstreek om een meldpunt illegalen in twee Antwerpse concentratiewijken (Kiel en Statiekwartier) op te richten is geslaagd. Alleen al de aankondiging van de oprichting van een dergelijk meldpunt heeft er voor gezorgd dat het probleem van de overvloed van illegalen in onze grootsteden opnieuw op de politieke agenda staat. De Antwerpse Vlaams Blok-kernen 2018 en 2020 zien af van het initiatief en roepen de Antwerpenaren die geconfronteerd worden met de overlast van illegalen op om contact op te nemen met de blauwe lijn van de politie (0800/12312).

Het Vlaams Blok wijst er op dat het Antwerpse stadsbestuur weigert om illegalen actief op te sporen. Ter zake verwijst het Vlaams Blok naar het onderzoek van het Comité P, dat opgestart werd naar aanleiding van een klacht van Volksvertegenwoordiger Guido Tastenhoye. De klacht betreft een nota van de Antwerpse politie van 3 december 2003 waarin aan de Antwerpse agenten uitdrukkelijk verbod werd opgelegd om illegalen actief op te sporen. Het Comité P liet onlangs aan Guido Tastenhoye weten dat een grondig onderzoek bezig is. De Antwerpse korpsleiding zal nog worden gehoord evenals de minister van Binnenlandse Zaken. Het Comité P zal ter zake een rapport opstellen dat ter bespreking zal worden voorgelegd aan de parlementaire Controlecommissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het gehuil van de traditionele partijen i.v.m. het meldpunt illegalen is hypocriet en ongeloofwaardig. Terwijl ze schieten op de boodschapper zwijgen ze als vermoord over de kern van het probleem: de illegalentoevloed en de doofpotpolitiek terzake van de overheid. Met de oprichting van een meldpunt illegalen wilde het Vlaams Blok de discussie over de problematiek van illegalen opnieuw openen. Wat gelukt is. Vooral het feit dat Dewael zijn beloftes terzake niet nakomt en dat de periode van illegaal verblijf meetelt voor het bekomen van de Belgische nationaliteit via een nationaliteitsverklaring (nl. zeven jaar hoofdverblijfplaats in België) is voor het Vlaams Blok onaanvaardbaar.

Het Vlaams Blok vraagt zich overigens af in hoeverre de regering nu ook van plan is de meldlijn racisme van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding te sluiten….

Filip Dewinter, Fractievoorzitter Vlaams Blok in de Antwerpse gemeenteraad

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons