Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Beneluxparlement: Europese voortrekker tegen sociale dumping

(20/03/2016) Het vrije verkeer van personen zit in het DNA zelf van de Europese Unie en dat hoort zo te blijven. Misbruik van bij voorbeeld de detacheringsrichtlijn moet echter worden bestreden.


Bij detachering wordt een werknemer tijdelijk door zijn bedrijf tewerkgesteld in het buitenland. Daar is niets mee, maar het gaat wel fout wanneer de werknemer wordt onderbetaald, de sociale wetgeving niet wordt nageleefd of de concurrentieregels worden vervalst door fraudeurs die heel vaak internationaal opereren. Fraude moet daarom even internationaal worden bestreden.

Iedereen herinnert zich de 400 Hongaarse vrachtwagens die geparkeerd werden in een Limburgse weide, terwijl hun chauffeurs eindejaar thuis vierden, in RoemeniŽ en Bulgarije. De regel is nochtans dat chauffeurs uit lage loonlanden maar drie dagen actief mogen zijn in het binnenlandse transport van een ander land. Wie actief is in BelgiŽ, kan echter makkelijk om de drie dagen een ommetje maken langs een Nederlandse grensstad. Op vrijdag 18 maart 2016 was dit de beste illustratie voor het themadebat over sociale dumping in het Benelux-parlement.

Europees Commissaris Marianne Thyssen (CD&V) toonde zich in het Benelux-parlement bevreesd voor de te grote administratieve rompslomp bij de inning van sociale zekerheidsbijdragen in het werkland, dat vervolgens het bedrag moet doorstarten aan het land van herkomst van de gedetacheerde werknemer. Voor Staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude Bart Tommelein (Open VLD) biedt die formule echter de enige zekerheid dat hun sociale bijdragen worden betaald.

In fraudegevoelige sectoren zoals de bouw en de schoonmaaksector moeten detacheringen, nog steeds volgens Bart Tommelein, bovendien worden beperkt tot 6 maanden. Martijn van Helvert (CDA) vond de verlaging door de Europese Commissie van 30 maanden naar 24 maanden toch wel een belangrijke stap vooruit.

Nu geeft artikel 350 van het Europees Verdrag de Benelux de mogelijkheid verder te gaan dan de Europese Unie en een echte voortrekkersrol te spelen. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van sociale fraude was het daarom ook van het grootste belang de collega's van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee te betrekken bij de ondertekening van de gezamenlijke intentieverklaring.


Op de foto zittend van links naar rechts: Hoskuldur Torhallson van de Noordse Raad, Maya DetiŤge van het Benelux-parlement en Janis Vucans van de Baltische Assemblee ondertekenden de gezamenlijke intentieverklaring in de strijd tegen sociale dumping. Gastheer voor deze plenumvergadering van het Benelux-parlement was Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans. De bevoegde staatssecretaris Bart Tommelein was een belangrijke gangmaker voor dit debat waaraan ruim 40 parlementsleden uit BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad deelnamen.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons