Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Akkoord met Turkije moet massale instroom van asielzoekers stoppen

(18/03/2016) De Europese staats- en regeringsleiders bereikten vrijdag een akkoord met Turkije over de aanpak van de asielcrisis. Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA): "Is dit akkoord perfect? Neen. Is het verdedigbaar? Ja, zeker. Belangrijker echter dan een deal te sluiten, is dat nu ook de resultaten volgen op het terrein. Turkije moet de daad bij het woord voegen en ook Griekenland moet meer dan één tandje bijsteken. De massale instroom van asielzoekers moet nu stoppen."


Loones: "Al maanden zegt de N-VA dat een pushbackbeleid nodig is, om gezinnen met kinderen te ontraden om de dodelijke overtocht te wagen in gammele bootjes. Iedereen schreeuwde moord en brand, maar dit is nu uiteindelijk wél verworven. Alle illegale migranten zullen worden teruggebracht naar Turkije. Al maanden ook pleit de N-VA voor het invoeren van een maximumlimiet op het aantal asielzoekers dat in de EU kan worden opgevangen. Ook op dat punt was er veel kritiek, maar geeft de realiteit ons nu gelijk. Het akkoord voorziet dat maximaal 72.000 Syriërs vanuit Turkije naar de EU hervestigd zullen worden. Dit zijn fundamentele bouwstenen die een échte aanpak mogelijk maken."

Het bereiken van dit akkoord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. "Europees Raadsvoorzitter Tusk zet zichzelf met deze deal écht op de Europese kaart", stelt Loones. "Maar indien alle regeringsleiders hem meer vertrouwen hadden verleend, zou de deal er wellicht nog beter hebben uitgezien. Door het eigengereide optreden van mevrouw Merkel zijn enkele thema's toegevoegd aan de discussie, zoals de vraag over de visumliberalisering en over de toetreding van Turkije tot de EU. We hadden dit liever anders gezien."

Het akkoord verschilt echter duidelijk met de Turkse blanco cheque die Merkel bereid was te tekenen. De tekst voorziet uitdrukkelijk dat Turkije geen vrijgeleide krijgt voor een visumliberalisering. Integendeel blijven alle normale criteria en procedures van kracht. Turkije wordt met deze deal bovendien niet lid van de EU; wel zal slechts één nieuw onderhandelingshoofdstuk op dit vlak worden geopend. Loones: "Eigenlijk is het simpel: praten mag, aankomen niet. De EU kan zoveel gesprekken voeren met Turkije als ze wil. Want dat betekent slechts dat de Europese Commissie onderzoekt of Turkije op bepaalde thema's voldoet aan de Europese standaard of niet. En het is nu al duidelijk dat het antwoord "neen" zal zijn. Maar zelfs al zou de Europese Commissie tot een andere vaststelling komen, zelfs al zou ze over heel de lijn positief oordelen, dan nog moeten álle lidstaten de toetreding unaniem goedkeuren. En met de N-VA in de regering zal die Europese unanimiteit alvast niet worden gevonden. Turkije hoort eenvoudigweg niet thuis in de EU."

Dit akkoord toont echter vooral aan dat het loont om vanuit onze eigen Europese sterkte te vertrekken. Het is duidelijk dat het sluiten van de grenzen boven Griekenland, waarbij Griekenland de facto geïsoleerd kwam te staan, zijn effect niet heeft gemist. Het resultaat is dan ook verdedigbaar: geen toetreding tot de Unie; sterke stellingnames rond een maximumlimiet van te hervestigen vluchtelingen en een noodzakelijke aanpak van álle routes over zee én land, met pushbacks. "Maar wij blijven waakzaam", zegt Loones. "Nu moet Turkije álle illegale migranten effectief terugnemen zoals afgesproken. Nu moet de instroom in Europa sterk dalen. Tegelijk zullen wij er verder blijven op toezien dat al te wilde wensdromen over Europees lidmaatschap of vrijpasjes voor alle Turken om naar de EU te reizen geen realiteit worden. Maar vooral door onze grenzen terug te versterken en te vertrekken vanuit onze eigen Europese sterkte moet de Europese Unie in de toekomst het spel opnieuw zelf kunnen bepalen."

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons