Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Verbod op onverdoofd slachten in Brussel verworpen. Vlaams Belang vraagt hoorzittingen om barbarij te stoppen

(18/03/2016) Groen-parlementslid Hermes Sanctorum stelde deze week dat hij een voorstel ging indienen om te komen tot een algeheel verbod op onverdoofd slachten. Vandaag reeds kwam echter al een degelijk voorstel van het Vlaams Belang ter stemming in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Een voorstel dat op Vlaams Belang na unaniem werd weggestemd. Dus ook door Groen en Ecolo, om hun islamitische achterban in de hoofdstad niet voor het lichtgeraakte hoofd te stoten. De groene partijen in dit land ontlenen hun kleur duidelijk niet langer aan hun ecologische project, maar aan de kleur van een welbepaalde godsdienst.Maar ook de N-VA die bij monde van minister Weyts wel graag stoere verklaringen aflegt, vindt als puntje bij paaltje komt het cordon sanitaire belangrijker dan het stoppen van het barbaarse dierenleed. De N-VA heeft een grote bocht in dit dossier genomen. Nog vorige legislatuur diende de N-VA in het federale parlement vanuit de oppositie wetsvoorstellen in die het onverdoofd slachten wilden laten verbieden. Blijkbaar zijn de standpunten van meerderheidspartij N-VA niet dezelfde als die van de N-VA als oppositiepartij. En ook in Brussel is de N-VA in hetzelfde bedje ziek. In commissie verklaarde de N-VA bij de bespreking van dit voorstel, dat het “een totaal zinloos” voorstel is; om dezelfde dag nog zelf een voorstel in te dienen. De fotokopieermachine die Theo Francken vorige legislatuur in de Kamer gebruikte om Vlaams Belang voorstellen die hij eerst wegstemde daarna schaamteloos te kopiëren, is blijkbaar naar de Brusselse NVA-fractie verhuisd.

Vandaag verklaarde de N-VA bij de stemming trouwens nog eens zeer uitdrukkelijk afstand te nemen van dit voorstel van het Vlaams Belang, omdat de partij naar eigen zeggen geen ‘islamieten wil bashen’. Opnieuw is het bij de N-VA dus een verhaal van luister naar mijn woorden, maar kijk vooral niet naar mijn daden.Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: Het wordt hoog tijd dat in Brussel eens ernstig wordt nagedacht over welke weg we willen afleggen in deze stad. Blijven we de wetten, eisen en verzuchtingen van de islam boven onze eigen wetten, normen en waarden stellen; of niet? Ik roep het Brussels hoofdstedelijk parlement alvast op om ter zake hoorzittingen te organiseren met dierenrechtenorganisaties, dierenartsen en andere personen en instellingen die de materie terdege kennen.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons