Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: VDAB helpt 40 procent meer langdurig zieken aan het werk

(18/03/2016) Steeds meer langdurig zieken volgen vrijwillig een traject naar werk bij de VDAB om opnieuw aan de slag te kunnen gaan. Het gaat over een stijging met 40 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat zegt Vlaams Parlementslid Jan Hofkens (N-VA) op basis van het antwoord op een parlementaire vraag aan Vlaams minister voor Werk Philippe Muyters (N-VA). “Dat steeds meer langdurig zieken gemotiveerd zijn om opnieuw aan het werk te gaan, is een bijzonder positief signaal. We moeten hen dan ook optimaal begeleiden opdat zij het contact met de arbeidsmarkt en met de samenleving behouden. De succesvolle samenwerking tussen de VDAB en het RIZIV toont aan dat ook Vlaanderen hier een belangrijke rol te spelen heeft.”


De VDAB heeft al enkele jaren een samenwerking met GTB (dat gespecialiseerde trajectbegeleiding organiseert van personen met een arbeidshandicap), de ziekenfondsen en het RIZIV om via vrijwillige trajectbegeleiding langdurig zieken aan het werk te helpen. Deze afspraken werden vanaf 1 oktober 2012 vernieuwd, waardoor langdurig zieken, met het akkoord van een geneesheer, door de VDAB via een individueel traject op maat geholpen worden om zich opnieuw in de arbeidsmarkt in te schakelen. Jan Hofkens: “De goede samenwerking en betere communicatie tussen de VDAB, de ziekenfondsen en het RIZIV zorgt ervoor dat de instroom sterk stijgt. In 2015 startten maar liefst 2.403 langdurig zieken vrijwillig met een traject naar werk bij de VDAB. Dat is een stijging met maar liefst 40 procent in vergelijking met het jaar daarvoor, toen 1.723 personen zich inschreven. Dit is zeer bemoedigend, vooral ook omdat de langdurig zieken vrijwillig aan deze trajecten deelnemen. Blijkbaar slaagt de VDAB erin om meer en meer langdurig zieken aan te spreken en te motiveren om zich opnieuw op de arbeidsmarkt te begeven. Deze aanpak blijkt ook succesvol, want maar liefst 61 procent van de langdurig zieken die dergelijk traject volgen, vindt ook effectief werk.”

We moeten dan ook verder inzetten op een versterking en uitbreiding van dergelijke trajectbegeleiding voor langdurig zieken, zegt het Vlaams Parlementslid: “Het stijgend aantal langdurig zieken toont aan dat de ziekteverzekering een hangmat dreigt te worden. Dit moeten we vermijden door de langdurig zieken ook actief te betrekken in het Vlaamse activeringsbeleid.” Maar om de activering van langdurig zieken werkelijk succesvol te maken, is volgens Jan Hofkens een extra duwtje in de rug nodig: “Blijkbaar zijn er steeds meer langdurig zieken gemotiveerd om werk te zoeken. Maar de deelname aan activeringstrajecten is nu nog te vrijblijvend en volledig op vrijwillige basis. Mochten langdurig zieken verplicht worden om zich opnieuw te integreren op de arbeidsmarkt, staat de VDAB klaar om hen met trajecten op maat te begeleiden. Zo creëren we een win-win: door de activering van langdurig zieken worden uitkeringen en dus overheidsmiddelen bespaard en de langdurig zieken worden uit hun isolement gehaald.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons