Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V: Trambus dan toch volwaardige optie openbaar vervoer

(18/03/2016) Op 6 april 2015 bezochten Vlaams volksvertegenwoordigers Karin Brouwers, Dirk de Kort en Lode Ceyssens de stad Metz om er de trambus te bestuderen en te ervaren. CD&V was op basis hiervan overtuigd van de vele voordelen van de trambus en pleitte er toen in een persbericht al voor om de trambus als volwaardig alternatief mee te nemen in toekomstige openbaar vervoersprojecten. Toen zonder resultaat. Vandaag stelt de partij vast dat de Vlaamse minister van mobiliteit het idee dan toch oppikt.


Openbaar vervoer is een onmisbare schakel in het Vlaams mobiliteitsbeleid. Openbaar vervoer is binnen de stad zeer belangrijk, maar ook het vervoer van de rand naar de stad of het vervoer tussen steden is voor veel mensen minstens even belangrijk om goed op hun werk, school, vereniging, vrije tijdsactiviteiten, … te geraken.

Bij nieuwe openbaar vervoersprojecten wordt er traditioneel gedacht aan vervoer in de vorm van een bus of tram. Er is echter een derde alternatief, namelijk de trambus. Buitenlandse voorbeelden in Metz, Barcelona, Québec, Malmö bewijzen dat de trambus ontegensprekelijk praktische voordelen biedt.
De trambus combineert de flexibiliteit van een bus met de efficiëntie van een tram. Voor de doorstroming is er een eigen bedding nodig om efficiënt te kunnen rijden, maar er moet niet geïnvesteerd worden in rails of bovenleidingen. Door de lagere infrastructuurvereisten kan de trambus sneller geïmplementeerd worden dan een tram. Trambussen hebben een hoge vervoerscapaciteit en een hoog vervoerscomfort. Bovendien is de trambus tot meer dan 50% goedkoper dan de traditionele tram.

Karin Brouwers: “Om al deze redenen leek het ons dan ook logisch dat de trambus als volwaardig alternatief wordt meegenomen in openbaar vervoersprojecten.”

Tot dusver kreeg CD&V geen gehoor. Trambussen werden bijna nooit meegenomen in de studies of overwegingen voor nieuwe vervoersprojecten. Wel liep er in oktober een proefproject met een trambus tussen Kortrijk en Hoog-Kortrijk.

Vandaag bevroeg Karin Brouwers de Vlaamse minister van Mobiliteit opnieuw over de implementatie van de trambus in Vlaanderen. Tot haar tevredenheid kon zij uit het antwoord van de minister opmaken dat de trambus voortaan toch als volwaardig alternatief zal worden meegenomen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse van toekomstige openbaar vervoersprojecten. Daarnaast heeft hij de opdracht gegeven om tracés uit te werken die in aanmerking komen voor een trambus. Ook de regelgeving moet nog worden aangepast.

Karin Brouwers: ”De aanhouder wint. De minister komt hiermee tegemoet aan onze vraag. Dankzij de trambus kunnen we in de toekomst sneller meer hoogwaardige openbaar vervoerprojecten realiseren voor minder geld.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons