Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Geen vrijgeleide voor Turkije. Voor wat, hoort wat.

(18/03/2016) Voor een tweede maal op nog geen twee weken tijd vergaderen de Europese staats- en regeringsleiders over de asielcrisis en een akkoord met Turkije. Gisteren lichtte Europees Raadsvoorzitter Tusk het resultaat toe van zijn nieuwe ronde langs verschillende hoofdsteden. Een aangescherpte ontwerptekst ligt op tafel van de Europese top vandaag en morgen. Opvallend is dat diverse voorstellen die de N-VA sinds maanden bepleit nu ook volop gesteund worden door zowat alle EU-lidstaten.


Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA): "Samen met vele Vlamingen zeggen wij stop aan mevrouw Merkel. Zij kiest voor een Europese uitverkoop en wil alle eisen van Turkije klakkeloos inwilligen. Vandaag staat Merkel echter steeds meer ge´soleerd. Ook Europees Raadsvoorzitter Tusk heeft er blijkbaar genoeg van. Met zijn voorstellen stopt hij het soldenbeleid van Wir Schaffen Das, en vervangt het door een voor-wat-hoort-wat-aanpak."

Merkel wilde een Turkse blanco cheque tekenen. Tusk plaatst de conditionaliteit terug centraal. Turkije zal zich eerst moeten bewijzen.

Loones: "Turkije wil SyriŰrs hervestigd zien in Europa? Dan zal het volgens dit ontwerpakkoord eerst het pushbackbeleid op poten moeten zetten en zal het er eerst voor moeten zorgen dat het aantal illegale migraties substantieel verminderd wordt. Turkije wil visaliberalisering zodat Turken makkelijker naar de EU kunnen reizen? Dan zal het eerst de noodzakelijke inspanningen moeten leveren om aan de verplichtingen hiervoor te voldoen. Turkije wil extra financiŰle steun voor de vluchtelingenkampen? Eerst moeten ze de gemaakte afspraken naleven en moeten die effect hebben op het terrein. Zo staat het vandaag in het ontwerpakkoord dat Tusk op tafel legt."

De laatste weken was er veel bezorgdheid over een mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. De ontwerptekst gaat niet in op de Turkse vraag om nu al concrete data voor toetredingsonderhandelingen te krijgen, maar voorziet enkel dat voorbereidingen worden getroffen om daarna nieuwe onderhandelingshoofdstukken te openen. "En tegelijk wordt daarbij verwezen naar het evaluatieverslag van de Commissie van oktober 2015, dat absoluut niet positief was voor Turkije", vervolgt Loones. "Eigenlijk is het simpel: praten mag, aankomen niet. De EU kan zoveel gesprekken voeren met Turkije als ze wil. Want dat betekent slechts dat de Europese Commissie onderzoekt of Turkije op bepaalde thema's voldoet aan de Europese standaard of niet. En het is nu al duidelijk dat het antwoord 'neen' zal zijn. Maar zelfs al zou de Europese Commissie tot een andere vaststelling komen, zelfs al zou ze over heel de lijn positief oordelen, dan nog moeten alle lidstaten de toetreding unaniem goedkeuren. En met de N-VA in de regering zal die Europese unanimiteit alvast niet worden gevonden. Turkije hoort eenvoudigweg niet thuis in de EU."

Het voorstel van Tusk gaat ook duidelijk verder dan wat bijna twee weken geleden op tafel lag. Loones: "De N-VA zegt al maanden dat er een maximumlimiet moet worden gezet op het aantal asielzoekers dat in de EU kan worden opgevangen. De basis voor zo'n limiet staat nu voor het eerst ook in deze tekst. En diplomaten bevestigen dat, wanneer die maximumlimiet is bereikt, ze niet automatisch wordt verhoogd. Maar er is meer. Er wordt niet langer alleen gefocust op de Middellandse Zeeroute met bootjes. Het akkoord zegt dat alle routes, over zee en over land moeten worden aangepakt."

Het is duidelijk dat het sluiten van de grenzen ten noorden van Griekenland, waarbij Griekenland de facto ge´soleerd kwam te staan, zijn effect niet heeft gemist. Loones: "Meer van dat is nodig. We moeten de touwtjes terug zelf Europees in handen nemen. Vandaag is een deal met de Turken nodig, omdat de regeringsleiders, met Merkel op kop, onze grenzen jarenlang hebben verwaarloosd. Door die grenzen terug te versterken en terug te vertrekken vanuit onze eigen Europese sterkte kunnen wij het spel opnieuw zelf bepalen. En moeten we niet afhankelijk blijven van Turkse chantage. Tusk zit duidelijk ook met die visie aan tafel. Nu moeten we er alles aan doen dat Merkel niet terug stokken in de wielen steekt. Een aanpak van de asielcrisis vereist vandaag samenwerking met Turkije, maar vraagt niet om een uitverkoop van onze Europese fundamenten."

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons