Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Peter De Roover: “Hopelijk worden raadgevingen experten niet in de wind geslagen”

(17/03/2016) De regering staat voor een zware begrotingsopdracht. Volgens N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover bieden experten en internationale instellingen veel inspiratie voor het overleg op Hertoginnedal.

Het rapport waarin het IMF de doeltreffendheid van overheidsuitgaven analyseert, geeft aan dat er in België voor zowat 14 miljard aan besparingen mogelijk zijn binnen de sociale zekerheid, zonder de kwaliteit daarvan te schaden. De ingewikkelde structuur van België maakt dat de mogelijkheden voor het federale niveau genuanceerd moeten worden, maar toch is dit een zoveelste expertenadvies dat in dezelfde richting wijst. In België kan en moet op de overheidsuitgaven nog zwaar gekort worden om dit land echt op weg te zetten van de nodige structurele hervorming.De problematiek kan samengevat worden in één vergelijkend cijfer. Duitsland heeft een werkgelegenheidsgraad van bijna 78 procent, bij ons is dat minder dan 68 procent. Dat betekent 10 procent minder bijdragen van actieven en 10 procent meer uitkeringen voor inactieven. Daarin ligt de verklaring voor de vaststelling die onder meer Luc Coene nog vorige week deed, dat onze primaire uitgaven 1,5 procent boven het Europese gemiddelde zitten. Andere economisten wijzen erop dat de uitgaven voor de algemene overheidsdiensten in België veel hoger liggen dan in de buurlanden.

Naast het IMF-rapport was er het OESO-rapport ‘Going for Growth’ van februari dat aandringt op langere loopbanen, uitdoven van vroege uitstapregelingen, gedecentraliseerde loononderhandelingen, stopzetten van de automatische indexkoppeling, flexibilisering van de handelsomgeving, enzovoort.

De fractievoorzitter van de N-VA rekent erop “dat de begrotingsonderhandelaars in het conclaaf zich zouden laten inspireren door de gelijklopende adviezen van experten en gerespecteerde internationale instellingen”. Hij zou het erg betreuren “als die adviezen om partijpolitieke redenen in de wind zouden worden geslagen.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons