Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

ACV: Hogere eindejaar- en syndicale premie voor uitzendkrachten

(16/03/2016) Binnen de uitzendsector is na het akkoord over het afvoeren van de 48-urenregel nu ook akkoord afgesloten over een verhoging van de eindejaarspremie en de syndicale premie. Dankzij dit akkoord bedraagt de eindejaarspremie voortaan 8,33 % van het verdiende jaarloon, ofwel een volledige dertiende maand voor uitzendkrachten die een volledig jaar gewerkt hebben. Daarnaast komen uitzendkrachten die lange dagen maken sneller in aanmerking voor het recht op de eindejaarspremie. Uitzendkrachten in bijvoorbeeld horeca of transport die 10 uur per dag werken, krijgen na 50 dagen (494 uren) een eindejaarspremie in plaats van pas na 65 dagen. De syndicale premie wordt verhoogd met 4 euro en stijgt van 100 euro naar 104 euro. Deze verbeteringen komen bovenop de loonsverhogingen, tot 0,8%, die de uitzendkrachten bekomen door de cao’s die voor de gebruikende ondernemingen worden afgesloten in het kader van het sociaal akkoord dat het ACV vorig jaar onderhandelde voor de privésector. Door het principe van gelijk loon voor gelijk werk delen ook de uitzendkrachten daarin.“Stap voor stap worden via al deze akkoorden de loons- en arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten stelselmatig verbeterd. Het is belangrijk dat we ook voor deze werknemers vooruitgang kunnen boeken”, zegt Mathieu Verjans, nationaals secretaris van het ACV. “Het ACV zal nu een verbetering van de verplaatsingsvergoedingen voor uitzendkrachten op tafel leggen. Daarover willen we in 2017 een akkoord sluiten.”

De eindejaarspremie bedraagt vanaf dit jaar 8,33% van de lonen die een uitzendkracht verdiend heeft tussen 1 juli van het vorige jaar en 30 juni van dit jaar. Dit brutobedrag van de premie wordt verminderd met RSZ-bijdrage van werknemers (13,07%) en met bedrijfsvoorheffing (23,22%). Wie bijvoorbeeld 12 maand lang 1.500 euro bruto per maand verdiende als uitzendkracht, krijgt netto 1.001 euro als eindejaarspremie. Om recht te hebben op de eindejaars- en vakbondspremie volstaat een tewerkstelling als uitzendkracht gedurende 65 arbeidsdagen ofwel, vanaf 2016, gedurende 494 uren tijdens de periode van 1 juli tot en met 30 juni. De 65 arbeidsdagen en de 494 uren mogen bij meerdere uitzendkantoren en gebruikers gepresteerd zijn.

De vakbondspremie voor uitzendkrachten bedroeg 100 euro. Dat wordt nu 104 euro. Deze premie wordt uitbetaald aan uitzendkrachten die lid zijn van een vakbond en voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op een eindejaarspremie.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons