Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Kamer stemt na 20 jaar statuut voor pleegouders

(16/03/2016) Meer dan 20 jaar hebben pleegouders gewacht op een statuut dat duidelijk hun rechten en plichten vastlegt. De Kamercommissie Justitie heeft vandaag gestemd over het wetsvoorstel dat dit statuut regelt. Het voorstel wordt na het paasreces definitief gestemd, na advies van de Raad van State. “In het belang van het pleegkind voorziet het statuut in duidelijke afspraken tussen ouders en pleegouders”, zeggen N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh en Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger. “We hopen zo meer mensen te overtuigen om hun huis en hun hart open te stellen voor kwetsbare kinderen.”Waarom een statuut?
“Honderden kinderen die thuis niet kunnen opgroeien, vinden vandaag nog altijd geen pleegouders. Daar wilden we iets aan doen. Alhoewel pleegzorg een gemeenschapsbevoegdheid is, is de Kamer bevoegd gebleven voor het uitwerken van een statuut”, zegt Van Vaerenbergh, drijvende kracht achter dit voorstel in de Kamer.

“Kandidaat-pleegouders haken vaak af, omdat het niet duidelijk is wat ze wel en niet mogen en of ze, als een kind opnieuw thuis gaat wonen, contact kunnen blijven houden. Na 20 jaar onduidelijkheid komt daar nu eindelijk verandering in”, vult Parys aan, die zelf pleegouder is en voorvechter van pleegzorg in het Vlaams Parlement.

Wat verandert er concreet?
Pleegouders krijgen vanaf het ogenblik dat een pleegkind bij hen komt wonen het recht om over alle dagelijkse, kleine of dringende medische ingrepen te beslissen, zoals de haarsnit of inentingen van hun pleegkind. Tot nu hadden pleegouders die bevoegdheid niet, wat in de praktijk vaak leidde tot moeilijkheden.

Als de ouders akkoord gaan, kunnen vanaf nu ook fundamentelere beslissingen overgedragen worden aan de pleegouders. Het gaat dan over beslissingen met betrekking tot de gezondheid, ontspanning, godsdienst of opleiding van een pleegkind. Zo’n overeenkomst wordt ter homologatie voorgelegd aan de familierechter.

Ook nieuw is dat wanneer een pleegkind gedurende een jaar bij een pleeggezin is, de pleegouders zich zelf tot de rechter kunnen wenden om de bevoegdheid te krijgen om beslissingen te nemen over de opvoeding van een pleegkind. Bovendien krijgt iedere partij, dus ook de pleegouders, het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten.

Recht op contact na afloop
Het statuut regelt ook de rechten van de pleegzorgers na afloop van de pleegzorg. Wanneer een kind dat minstens één jaar in een pleeggezin is opgegroeid terug naar zijn ouders gaat, krijgen pleegouders een recht op contact. “Zo zorgen we ervoor dat de affectieve band tussen pleegkind en pleegzorger niet bruusk verbroken wordt na afloop van de pleegplaatsing”, zegt Van Vaerenbergh. “De hechting van het kind staat immers centraal.”

Volgende werf
Lorin Parys: “Ik ben zelden zo blij en trots geweest als vandaag. Blij voor alle pleegkinderen, ouders en pleegouders. En trots op mijn collega die dit dossier in de Kamer zo vakkundig heeft geleid.”

“Maar het werk is nog niet af. We hopen dat het parlement nu ook snel werk maakt van onze voorstellen rond pleegzorgverlof en ouderschapsverlof voor pleegzorgers. Wij blijven er in ieder geval voor gaan”, besluiten Van Vaerenbergh en Parys.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons