Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA-fractie roept Europees Parlement op tot meer asielrealisme

(16/03/2016) De LIBE-commissie van het Europees Parlement (Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken) heeft zonet een herwerking van het EU-visumsysteem goedgekeurd. Het Parlement gaat daarbij een stuk verder dan wat de Europese Commissie en de lidstaten voorstellen. Het Parlement kiest bijvoorbeeld voor de invoering van humanitaire Schengenvisa en een mogelijke visumvrijstelling aan de Grieks-Turkse grens. Europarlementslid Helga Stevens (N-VA): "Het Europees Parlement bewijst nogmaals dat het onvoldoende oog heeft voor een Úchte totaalaanpak. Het Parlement stelt keer op keer maatregelen voor die de instroom van nieuwkomers naar de EU verhogen. Terwijl we net eerst nood hebben aan maatregelen om onze grenzen te versterken. Een wereldvreemde asielaanpak die onze N-VA-delegatie niet kan steunen."


Oorspronkelijk moest dit nieuwe visumsysteem een verhaal van betere regelgeving worden. Stevens: "Maar in plaats van te focussen op een elektronische aangifte en een gestroomlijnde procedure voor toeristische- of zakenvisa voor de Schengenzone, hebben de eurotraditionalisten de Europese deur verder opengezet voor nog meer asielzoekers. De humanitaire visa die ze willen invoeren, vertrekken vanuit een voorbijgestreefde visie op het asielbeleid. We kunnen simpelweg niet massaal de grenzen openen voor elke asielzoeker die naar Europa wil. Want dat zal het gevolg zijn van de humanitaire visa zoals het Parlement deze vandaag op tafel legt. De N-VA vindt dat zoveel mogelijk vluchtelingen een goede opvang moeten krijgen, maar dat we dit hoofdzakelijk en prioritair moeten organiseren in de regio van herkomst, en dus niet steeds per definitie in de EU."

Elke nieuwe reeks asielmaatregelen moet voor de N-VA in een totaalaanpak kaderen. Stevens: "Maar het Parlement toont zich keer op keer van zijn meest wereldvreemde kant. We zagen hetzelfde al toen het Parlement enkele maanden geleden over het spreidingsplan van 160.000 asielzoekers stemde. Ook toen werd enkel gefocust op de instroom, en werd deze niet eerst vooraf gekoppeld aan grensversterking. Het Parlement volhardt ook nu weer in dezelfde na´viteit. Wij zullen elk pakket asielmaatregelen zonder totaalvisie simpelweg niet steunen. Het is aan de eurotraditionele fracties in dit parlement om dringend realiteitszin te tonen."

Stevens hoopt dat de asielrealiteit alsnog doordringt wanneer dit dossier later dit jaar in de plenaire vergadering van het Europees Parlement gestemd wordt. "En als het Parlement de ogen niet opent, zullen we opnieuw moeten rekenen op de lidstaten. De Raad van Ministers moet dan terug zorgen voor het gezond verstand in de onderhandelingen met het Parlement. De Raad deelt alvast wÚl onze realistische lijn: stevige buitengrenzen en opvang in eigen regio, dat moet onze eerste focus zijn. En de onmogelijk gewaande pushbacks en maximale asielplafonds hebben de lidstaten ook op tafel gelegd. Hoog tijd dat het Europees Parlement ontwaakt en de asielrealiteit tegemoet komt met een sluitend asielbeleid en niet met open grenzen."

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons