Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Eerst boetes betalen, dan pas milde straf

(16/03/2016) Jaarlijks wordt zo’n 300 miljoen euro aan boetes niet betaald aan de staat. De federale regering tracht die inning te verbeteren. Bij het parket van Veurne wordt al een tijd succesvol geëxperimenteerd met een nieuwe werkmethode. Wanneer verkeersovertreders daar vragen om een milde straf, wordt eerst gekeken of ze nog openstaande boetes hebben. Die moeten eerst betaald worden vooraleer een alternatieve straf wordt toegekend. Kamerlid Sophie De Wit (N-VA) vernam na parlementaire vragen aan minister van Justitie Geens en minister van Financiën Van Overtveldt dat zij deze werkmethode graag in het hele land willen uitrollen.“Het systeem van het parket van Veurne is eigenlijk kinderlijk eenvoudig, maar bracht daar wel op korte tijd al 33.000 euro extra op voor de Belgische staatskas”, zegt Sophie De Wit. De procedure verloopt echter nog omslachtig, de parketten kunnen namelijk niet zelf inkijken of een beklaagde nog een openstaande schuld heeft. “Telkens moet het parket langsgaan bij de ontvanger van de FOD Financiën. De ministers erkenden dat het een win-winsituatie zou zijn als het parket rechtstreeks toegang zou hebben tot de databank. Een onnodige tussenstap wordt dan vermeden. Juridisch blijkt het ook geen enkel probleem te zijn.”

Beide ministers werken momenteel samen om de practica te regelen. Zo zou niet elke parketmagistraat toegang kunnen krijgen, om overbelasting van het informaticasysteem tegen te gaan. Ook de technische aspecten van de consultatie van de gegevensdatabank worden nog uitgeklaard. Tot slot wordt ook bekeken hoe dit alles in overeenstemming kan gebracht worden met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

“Nu er geen juridische of praktische problemen zijn, hoop ik dat de regering snel de laatste afspraken kan maken en dat het systeem dan in heel België wordt uitgevoerd. Indien elke overtreder voortaan eerst zijn openstaande boetes moet betalen voor er sprake kan zijn van strafvermindering of een alternatieve straf, zou dit de staatskas tussen 3 en 10 miljoen euro extra per jaar kunnen opleveren. Dat is alweer een stap in de goede richting voor de betere inning van penale boetes. Ik volg dit dossier verder op en hoop dat het systeem nog dit jaar in heel België wordt toegepast”, besluit De Wit.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons