Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Kris Peeters - Gedragscode brouwerijcontracten: Samenwerking met Nederland, Heineken en lokale besturen

(15/03/2016) Samenwerking met Nederland, Heineken en lokale besturen

Nederland en België gaan hun gedragscodes over de brouwerijcontracten evalueren en op elkaar afstemmen. Intussen sluit bierbrouwerij Heineken, ook actief in België, zich alvast aan bij de Belgische gedragscode, maakt Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters bekend.


Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters dringt er bij de steden en gemeenten intussen op aan dat ook zij zich aansluiten bij de gedragscode.

“Ik focus in mijn beleid niet toevallig op een betere bescherming van de consument én de KMO’s. Het zou goed zijn als nu ook de steden en gemeenten en hun concessiehouders mee kunnen genieten van de bescherming die de gedragscode biedt,” aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.


Samenwerking met Nederland

De gedragscode focust op de informatieverstrekking vóór het afsluiten van contracten en op evenwichtige contractvoorwaarden tussen de verschillende partijen, zijnde de horeca-uitbater enerzijds en de brouwer en/of drankenhandelaar anderzijds.

De belangrijkste spelers uit de betrokken sectoren zijn ondertekenaar van de gedragscode: Horeca Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel; de Federatie van de Belgische Brouwers die de meerderheid van Belgische brouwers omvat en FEBED, die 700 drankenhandelaars vertegenwoordigt.

“Nederland heeft, net als België, een gedragscode voor de horeca- en brouwerijsector. We hebben nu afgesproken dat we onderzoeken hoe we onze gedragscodes op elkaar kunnen afstemmen. Heel positief alvast is dat Heineken, ook actief in België, aankondigt dat ze zich zullen aansluiten bij de Belgische gedragscode”, maakt Minister van Economie Kris Peeters vandaag bekend.

Oproep aan steden en gemeenten


De horecasector is een cruciale economische sector die 120.000 mensen tewerk stelt. “Bovendien slaagt de sector er in om werkgelegenheid te behouden, niet in het minst voor veel ongeschoolde en laaggeschoolde mensen.

“Het is heel goed voor de bescherming van de KMO’s en een level-playing-field in de sector, dat de gedragscode zo populair is, maar ook de steden en gemeenten moeten zich aansluiten”, benadrukt Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Daarom richt Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters zich tot de steden en gemeenten met de vraag dat ook zij zich aansluiten: “De gedragscode is momenteel van toepassing op drankafname-overeenkomsten, maar niet op concessies die door steden en gemeenten worden gegeven voor bijvoorbeeld kantines van sportzalen. Ik heb de steden en gemeenten gevraagd zich aan te sluiten bij de gedragscode.”

Op die manier kunnen de regels uit de gedragscode ook gelden voor de concessies die de steden en gemeenten verlenen aan horecaondernemers. Zo kunnen ook deze ondernemers genieten van de bescherming die de gedragscode biedt. Morgen komt VVSG langs naar het kabinet van Minister Kris Peeters voor een overleg.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons