Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

ORBIT: Nieuw project ondersteunt burgers die woningen voor erkende vluchtelingen zoeken

(15/03/2016)
ORBIT vzw is gestart met het project 'Woning gezocht, buren gevonden' om woningen voor erkende vluchtelingen te vinden in een goed nabuurschap.
ORBIT vzw gaat met 'Woning gezocht, buren gevonden' de zoektocht naar woningen voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden (gezinnen en alleenstaanden) van onderuit versterken. De projectgroep zet in op sensibilisatie en goede communicatie met de bevolking in steden en gemeenten waar nog woningen op de privéhuurmarkt te vinden of gevonden zijn. Het project mondt uit in een campagne om de woningnoden en structurele oplossingen aan te kaarten.


De aanleiding voor het project is de acute woningnood van erkende vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Door de verhoogde aankomst van asielzoekers én een hoge erkenningsgraad van hun aanvragen tot bescherming, moeten veel erkende vluchtelingen na de opvang in grote centra of lokale opvanginitiatieven, doorstromen naar de gewone woningmarkt. Die doorstroom verloopt zeer moeizaam, verneemt ORBIT van de opvanginitiatieven, met als gevolg dat erkende vluchtelingen naar de daklozenopvang verwezen worden of uit nood gaan inwonen in reeds kleine woonruimtes.
Didier Vanderslycke, directeur van ORBIT vzw: "Er is een acute woningnood. Tussen de 13500 en 15000 huishoudens zoeken in 2016 een woning in Vlaanderen. Het tekort aan sociale huisvesting is groot, huurwoningen zijn veelal privé-eigendom. De eigenaars weigeren vaak aan mensen met een migratiegeschiedenis of met een laag inkomen te verhuren. Het is moeilijk om privéeigenaars te overtuigen aan deze doelgroep te verhuren. Daarom is bemiddeling en maatschappelijke inzet van lokale groepen zo belangrijk. Trouwens naast de huur van een woning, hebben erkende vluchtelingen ook nood aan een goed eerste onthaal. Ook daar probeert dit project op in te spelen."
ORBIT vzw heeft Nils Luyten aangeworven als voltijdse projectmedewerker. Hij zal de komende 12 maanden het project ‘Woning gezocht, buren gevonden’ begeleiden. Zijn belangrijkste opdracht is de ondersteuning van lokale actoren (vrijwilligers, werkgroepen en verenigingen) in hun zoektocht naar woonruimte voor erkende vluchtelingen. Het project is een samenwerking met de Werkgroep Migranten van de Verenigde Protestantse Kerk in België en Uitgeverij Halewijn.​

Over ORBIT

ORBIT vzw is thuis in de wereld van diversiteit & migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zetten we in op:

· interlevensbeschouwelijke ontmoeting
· rechtvaardig migratiebeleid
· samenwerking in diversiteit
· effectieve aanpak van racisme

ORBIT vzw maakt beweging in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met hoopgevende en constructieve publicaties, acties en campagnes, vorming en debat, stimuleren we ontmoeting, dialoog en een menswaardig overheidsbeleid in deze eeuw van diversiteit en migratie.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons