Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

JONGCD&V zet nieuwe ethische lijnen uit

(15/03/2016) Het was een gezellige drukte op het JONGCD&V-congres dit weekend. Zo’n 130 jongeren verzamelden in Ronse om het ethisch kompas van JONGCD&V voor de komende jaren vorm te geven. De congrestekst bevat uiteenlopende thema’s als abortus, euthanasie, draagmoederschap, sekswerkers en de vluchtelingencrisis. De jonge Christendemocraten geven zo met een eigen stem mee richting aan het ethisch debat in Vlaanderen.

Prostitutie

Wij pleiten voor het decriminaliseren van consensueel sekswerk, zowel wat de gebruiker als de sekswerker betreft. Sekswerk tussen wederzijds instemmende volwassenen is niet noodzakelijk problematisch, maar bestaande excessen als uitbuiting, misbruik en mensenhandel moeten worden aangepakt.
Zodoende sluit JONGCD&V zich aan bij een groeiende groep, meest recent nog Amnesty International, die het niet-problematisch segment van de seksindustrie wil normaliseren.

Aan het decriminaliseren van prostitutie ligt het idee dat het net de sekswerkers zelf zijn die niet geholpen zijn met veroordelingen en verboden.

Blijvend aandachtspunt is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers en het versterken van hun rechtspositie (o.a. sociale zekerheid) en het faciliteren van reële uitstapmogelijkheden.


Euthanasie

Bij meerderjarigen moet euthanasie mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden, inclusief bij hersenaandoeningen die de wilsbekwaamheid aantasten, zoals dementie.
Dementie op zich is geen voldoende motivatie om te kiezen voor euthanasie, maar een cerebrale aandoening kan de keuze niet langer in de weg staan wanneer iemand bijvoorbeeld wil vastleggen in een bepaalde fase van een terminale ziekte, die tot ondraaglijk lijden zal leiden, euthanasie te willen.

Voor JONGCD&V moet euthanasie ook bij minderjarigen mogelijk zijn in het geval van medisch uitzichtloos, aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden (dus niet in geval psychisch) en indien alle zinvolle behandelingen zijn toegepast.


Abortus

Een vrouw die ongewenst zwanger is moet abortus kunnen overwegen tot de 20e week van haar zwangerschap, een verlenging ten opzichte van de huidige 12 weken.
Indien de vader gekend is wordt hij betrokken en ten minste op de hoogte gebracht van de mogelijke beslissing, zonder dat hij hierin een doorslaggevende stem heeft.
Extra flankerende maatregelen, zoals meer aandacht op school voor seksuele voorlichting en (alternatieven voor) zwangerschapsafbreking of informatie via gezondheidszorgkanalen, moeten er echter voor zorgen dat het aantal ongewenste zwangerschappen daalt.


Draagmoederschap

JONGCD&V wil een wettelijk kader voor altruïstisch draagmoederschap maar sluit commercieel draagmoederschap uit.
Alleen wensouders die zelf omwille van fysieke of medische redenen geen kinderen kunnen krijgen, kunnen volgens JONGCD&V beroep doen op een draagmoeder. Ook homokoppels kunnen dus beroep doen op een draagmoeder.

Draagmoederschap wordt beperkt tot hoogtechnologisch draagmoederschap met genetisch verwantschap met minstens één wensouder. Op die manier wordt genetische verwantschap tussen draagmoeder en kind uitgesloten. JONGCD&V wil laagtechnologisch draagmoederschap enkel toestaan indien er een familiale band is tussen de draagmoeder en een wensouder. De afstammingsband van het kind met de wensouders wordt volgens de jongeren best nog voor de geboorte bepaald.

Om de rechtszekerheid voor alle betrokkenen te garanderen, opteren de CD&V-jongeren tegen een bedenkingsrecht voor de draagmoeder.


De CD&V-jongeren namen ook standpunten in over solidariteit en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg, evenals een solidaire oplossing op Europees niveau voor de vluchtelingencrisis.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons