Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

BelgiŽ ratificeert verdrag tegen geweld tegen vrouwen

(14/03/2016)
BelgiŽ heeft vandaag bij de Raad van Europa in Straatsburg het ratificatie-instrument van het Verdrag van Istanbul neergelegd. Daarmee heeft ons land deze overeenkomst Ė voluit het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld Ė volledig goedgekeurd. Eerder nam de Kamer unaniem de wet aan waarmee met deze overeenkomst wordt ingestemd. De inwerkingtreding van dit verdrag is een grote stap in het Belgische beleid voor de bestrijding van gendergeweld. Het spoort ons land aan zich te blijven inzetten, onder meer met een nieuw Ďnationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergelateerd geweld 2015-2019í.Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is een juridisch bindend verdrag. Het bevat een reeks bepalingen om deze vormen van geweld makkelijker te voorkomen, de slachtoffers beter te beschermen en de daders te vervolgen. Maatregelen tegen gendergeweld worden beter op elkaar afgestemd binnen een gezamenlijk en alomvattend beleid.

BelgiŽ voert al jaren strijd tegen gendergeweld. Dat is essentieel voor gelijkheid tussen vrouw en man. Ons land keurde onlangs een vijfde nationaal actieplan goed voor de bestrijding van alle vormen van gendergelateerd geweld (NAP) 2015-2019, dat volledig in de lijn ligt van het Verdrag van Istanbul. "Ons land beschouwt het Verdrag van Istanbul als het meest geschikte instrument om gendergeweld tegen te gaan en heeft daarom beslist de overeenkomst als model te nemen voor een nationaal actieplanĒ, benadrukt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. Het NAP 2015-2019 mikt op een coherent en gecoŲrdineerd beleid, waarbij de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten nauw zullen samenwerken om 235 nieuwe maatregelen uit te voeren.

BelgiŽ veroordeelt elke vorm van gendergeweld en stemt zijn beleid af op de engagementen die het internationaal is aangegaan. ĎMet de ratificatie van het Verdrag van Istanbul tonen we dat we nationaal en internationaal blijven opkomen voor mensenrechten, vooral voor gelijkheid tussen vrouw en man. Daarvoor heeft BelgiŽ nu voor 3 jaar een zetel in de VN-MensenrechtenraadĒ, zegt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.

Het Verdrag van Istanbul kan door BelgiŽ zonder voorbehoud worden geratificeerd. De ratificatie houdt geen verregaande wetswijzigingen in, maar zorgt wel voor een verbetering in onze wet- en regelgeving inzake gendergeweld. "In uitvoering van de Overeenkomst van Istanbul is het onze doelstelling geregeld de efficiŽntie van de rechtsmiddelen te analyseren. Daarom is afgesproken bepaalde van onze wet- en regelgevingsinstrumenten te evalueren, bijvoorbeeld op het gebied van tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweldĒ stelt minister van Justitie Koen Geens.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons