Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA “Voor Groen geldt enkel het verhaal van de rechten”

(14/03/2016) Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) weerlegt de kritiek van oppositiepartij Groen dat de N-VA-ministers binnen de Vlaamse Regering in het kader van de vluchtelingencrisis hun verantwoordelijkheid niet nemen. “Om te beginnen kloppen de bedragen die Groen verspreidt al niet”, zegt minister Homans. “Ze beseffen blijkbaar niet dat de vrijgemaakte middelen voor Inburgering en Integratie onder Onderwijs vermeld staan maar dat dat wel degelijk mijn bevoegdheid is. Bovendien los je deze problematiek niet op door alleen maar in termen van financiële middelen te denken.”Volgens Vlaams minister Homans kloppen de cijfers waarmee Groen zwaait niet. “Volgens Groen gaat een derde van de middelen – de vrijgemaakte 120 miljoen - naar Onderwijs, maar ze beseffen wel niet dat het grootste deel daarvan naar Inburgering en Integratie gaat”, zegt Homans. “We zetten immers volop in op inburgeringstrajecten die enorm belangrijk zijn. Door in te zetten op de kennis van het Nederlands en ze ook onze normen en waarden aan te leren, verhogen we hun kansen om bijvoorbeeld werk te vinden. We hechten enorm veel belang aan de zelfredzaamheid van de nieuwkomers en willen ze alle kansen geven om hun weg te vinden in onze samenleving.”

Rechten en plichten
Dat Groen met geen woord rept over het belang van Inburgering en Integratie vindt minister Homans dan ook zeer vreemd. “Iedere nieuwkomer kan na vier maanden asielprocedure al starten met een inburgeringstraject. Indien ze een toekomst willen uitbouwen in Vlaanderen is het leren van de taal en onze normen en waarden essentieel. Ook al loopt de procedure nog een tijdje, ze kunnen dus wel degelijk al aantonen dat ze bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Inburgering en Integratie is immers een verhaal van rechten en plichten. Voor Groen geldt blijkbaar enkel het verhaal van rechten.”

Wat de huisvesting van vluchtelingen betreft is minister Homans altijd duidelijk geweest: “Ik ga niets extra doen in het kader van de vluchtelingencrisis. Wel werk ik verder aan een sterkere private huurmarkt en een rechtvaardigere sociale huurmarkt.” Eens een vluchteling erkend is, heeft zij of hij recht op een leefloon of heeft hij of zij een inkomen uit arbeid. Als ze voldoen aan de voorwaarden voor een sociale woning kunnen ze zich inschrijven op de wachtlijst. “Maar ik ga ze geen voorrang geven op die 70.000 mensen die nu al op de wachtlijst staan.”

Woonbegeleiding
Een lange wachtlijst, dat erkent ook minister Homans. “Daarom heb ik in 2015 dan ook een recordbedrag van 1,3 miljard euro geïnvesteerd in sociale nieuwbouw en renovatie. Die vluchtelingen op de wachtlijst van een sociale woning zullen zich – net zoals al die andere mensen op de wachtlijst – moeten beredderen op de private huurmarkt. “Vooral de woonbegeleiding die onder mijn collega Jo Vandeurzen valt, speelt hier een belangrijke rol in. Bovendien ga ik – in tegenstelling tot andere partijen - er niet van uit dat elke verhuurder per definitie discrimineert.”

Dat minister Homans niets doet om de lokale besturen te ondersteunen is nonsens. Om de steden en gemeenten te helpen, voorziet ze 20 miljoen euro. “De lokale besturen voelen best de noden aan en kunnen dan ook zelf het best beslissen hoe en waarvoor ze het geld inzetten.” Over die 20 miljoen is vooralsnog geen consensus in de Vlaamse Regering. “In tegenstelling tot andere partijen vind ik dat de steden en gemeenten die het meest geconfronteerd worden met de nieuwe instroom van vluchtelingen ook de meeste middelen moeten krijgen. Het is niet wenselijk om aan alle 308 gemeenten middelen te geven ook al hebben ze geen erkende vluchtelingen op hun grondgebied. Bovendien wil ik ook niet vanuit Brussel opleggen waarvoor de lokale besturen die middelen moeten aanwenden.”

Minister Homans merkt afsluitend op dat Groen enkel denkt in termen van extra financiële middelen. “Mensen die hier een toekomst willen uitbouwen hebben ook een verantwoordelijkheid. Rechten en plichten gaan immers hand in hand. Het is dan ook bijzonder te betreuren dat Groen daar vlot aan voorbij gaat.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons