Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Ex-gedetineerden raken nog steeds moeilijk aan werk

(12/03/2016) Ex-gedetineerden hebben het nog steeds moeilijk om aan werk te geraken. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Miranda van Eetvelde (N-VA) opvroeg bij minister van Werk Philippe Muyters. Zelfs van de (ex)gedetineerden die een specifiek begeleidingsprogramma volgden, blijkt amper één op drie een jaar later nog aan de slag. Miranda van Eetvelde spreekt van een gedeelde verantwoordelijkheid.“De ex-gedetineerden moeten nog meer inspanningen doen om aan de slag te geraken en te blijven”, zegt het Vlaams Parlementslid. “Maar we kunnen niet ontkennen dat er bij de werkgevers nog steeds veel vooroordelen bestaan tegenover ex-gedetineerden.”

De tijd dat gedetineerden bij hun vrijlating zonder enige vorm van begeleiding of opvolging op de straat worden gezet, is voorbij. Elke gedetineerde kan met het oog op zijn vrijlating een beroep doen op het ‘aan de bak-programma’. Dit programma, dat elke gedetineerde individueel kan volgen, slaat een brug tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. De begeleiding start reeds binnen de muren van de gevangenis en wordt daarbuiten voortgezet. De begeleiding is in handen van een detentieconsulent die de kansen op werk tracht te maximaliseren.

Vorig jaar startten 699 gedetineerden een “aan de bak-opleiding”. Van Eetvelde: ”Als je weet dat er elk jaar om en bij de 17.000 gedetineerden de gevangenis verlaten, is het duidelijk dat enkel een minderheid het ‘aan de bak-programma’ volgt. Nochtans is elke vorm van begeleiding voor gedetineerden cruciaal in hun reïntegratie in de maatschappij.”

Eens gedetineerden de gevangenismuren verlaten, is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk werk te vinden. Dat blijkt verre van evident. In 2014 verlieten 355 gedetineerden die het ‘aan de bak-programma’ volgden de gevangenis. Slechts 45 procent van hen was na 6 maand aan het werk. Dat verbeterde niet naarmate de tijd verstreek. Na 9 maand was er nog slechts 40 procent aan het werk en na 1 jaar nog maar 37 procent, of nauwelijks meer dan één op drie. Dit toont aan dat ex-gedetineerden het nog steeds moeilijk hebben om aan werk te geraken en ook om dat werk effectief te behouden.

Van Eetvelde benadrukt dat er niet alleen een taak ligt bij de ex-gedetineerden zelf. Volgens haar worden ex-gedetineerden nog al te vaak scheef bekeken door mogelijke werkgevers. “Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen, temeer omdat we alle talenten in onze maatschappij maximaal moeten benutten. In 2013 pleitte de Bond zonder Naam al via een campagne voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden. Toch blijft het taboe ook in 2016 nog steeds bestaan. Ik pleit ervoor om zoveel mogelijk drempels voor ex-gedetineerden weg te werken in hun zoektocht naar een job.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons