Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Brussel moet drempel overheidsopdrachten voor kmo's verlagen, o.a. via strikte betalingsafspraken

(11/03/2016) “Er moeten dringend drempelverlagende maatregelen worden voorzien die kmo’s stimuleren om deel te nemen aan overheidsopdrachten”, zegt Brussels N-VA-parlementslid Johan Van den Driessche, “tijdig betalen, bijvoorbeeld.”

Donderdag stelde de Kamer van de Middenstand van de Economische Sociale Raad haar verslag en adviezen voor met betrekking tot de Small Business Act. Deze Act moet het aantal kmo’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de levensvatbaarheid ervan bevorderen.Een heel groot probleem is de beperkte deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten. “Er worden immers meestal excessieve eisen gesteld in termen van documenten die moeten worden voorgelegd maar er is ook de werklast voor het voorbereiden van de bestekken en de risico’s verbonden aan de laattijdige betaling van de openbare instellingen-contractanten”, aldus Van den Driessche die het rapport citeert.

De N-VA deelt deze bezorgdheid en roept de regering dan ook op om de bestaande drempels voor kmo’s om deel te nemen aan overheidsopdrachten te verlagen. Het deelnemen van deze bedrijven aan overheidsopdrachten is niet alleen goed voor de (lokale) tewerkstelling, het bezorgt de kmo’s ook de nodige ervaring en referenties om verder te groeien. In de eerste plaats moeten de administratieve vereisten en de modaliteiten worden herdacht, zoals het onderverdelen van opdrachten in loten en de harmonisatie van procedures tussen de 19 gemeenten. Een helpdesk voor de potentiële deelnemers én voor de overheden en instellingen die overheidsopdrachten plaatsen is ook een grote nood.

Een gesel voor de bedrijven, en zeker de kmo’s, is de laattijdige betaling. Een tijdige betaling van de facturen van overheidsopdrachten zou absoluut moeten gegarandeerd worden. Desnoods moet daarvoor een systeem van trekkingsrechten worden opgezet dat in werking treedt wanneer de betalingsdatum door de overheid niet wordt gehaald.

“Het Brussels Gewest heeft hier een leidersrol in te spelen, ook ten aanzien van de lokale besturen en de aan de overheden verbonden instellingen”, besluit Van den Driessche. “We vragen de Brusselse regering dan ook met aandrang om op korte termijn een stevig actieplan uit te werken inzake de toegang van kmo's tot gewestelijke en lokale overheidsopdrachten.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons