Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Kader voor proefscholen duaal leren in de startblokken

(11/03/2016) Een 35-tal scholen kunnen vanaf volgend schooljaar in 7 studierichtingen, over alle onderwijsvormen, duaal leren in de praktijk uitvoeren. Het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ past in de verdere concretisering van het duaal leren. De Vlaamse Regering gaf vandaag haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastlegt. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters pasten na een uitgebreide consultatieronde het ontwerp aan. Het besluit wordt nu nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State en dan voor bekrachtiging voorgelegd aan het Vlaams Parlement.De Vlaamse regering zet haar schouders onder het duaal leren. De bedoeling is om jongeren te laten leren op school en op de werkvloer. Het duaal leren wil een volwaardige leerweg zijn die toelaat om ook een deel van de algemene vorming op de werkvloer mee te krijgen. Volgend schooljaar gaan al een reeks proefprojecten van start om het duaal leren verder te verfijnen en in de praktijk uit te voeren. Zo is het bijvoorbeeld eenvoudiger om in de praktijk na te gaan hoe de school en het bedrijf jongeren samen begeleiden vooraleer dit in regelgeving te gieten.

Binnen het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ zullen een 35-tal scholen vanaf volgend schooljaar in 7 studierichtingen, over alle onderwijsvormen, duaal leren in de praktijk uitvoeren. Het gaat om chemische procestechnieken, elektromechanische technieken, elektrische installaties, haarverzorging, ruwbouw, zorgkundige en groen- en tuinbeheer.

Na de principiële goedkeuring van het ontwerpbesluit dat de doelstellingen en de regelgeving van de proefprojecten vastlegt zijn adviezen ingewonnen van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), SERV en Syntra Vlaanderen. Er werden eveneens onderhandelingen met de onderwijspartners opgestart. Er bleek een draagvlak en er was de vraag voor enkele verfijningen:

• In het duaal leren geven scholen en ondernemingen samen vorm aan een opleidingsplan op maat van de jongere, gebaseerd op een standaardtraject. Daarbij is nu meer ruimte voorzien voor de bestaande leerplannen.
• Voor de beoordeling van het leertraject blijft de klassenraad instaan, aangevuld met de mentor van de leeronderneming. Het besluit voorziet wel in meer flexibiliteit: de school en de mentor kunnen afspraken maken over hoe de rol van de mentor in de klassenraad opgenomen wordt.
• Voor de toelating van de jongere tot het duaal leren, erkennen we nog meer de expertise van de betrokken leraren en klassenraad. Oorspronkelijk was voorzien dat leerlingen voor opleidingen op het niveau van de derde graad moesten geslaagd zijn voor hun tweede graad secundair onderwijs. Nu kunnen ook leerlingen toegelaten worden op voordracht van de klassenraad.
• Scholen worden aangespoord om te starten op 1 september 2016 en voldoende leerlingen aan te trekken. Het mechanisme dat extra personeelsomkadering toekent aan de betrokken school werd daarom gewijzigd: voor scholen die opstarten op 1 september 2016 wordt een forfaitaire ondersteuning voorzien, die aangevuld wordt met een tegemoetkoming op basis van het aantal leerlingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Tegelijk leren op de werkvloer en op school biedt jongeren meer en betere kansen op een onderwijskwalificatie én op de arbeidsmarkt. Kwaliteit staat voorop door een goede samenwerking van onderwijs, werk en de ondernemingen. Samen met het werkveld willen we van het duaal leren een sterk merk maken. Na een brede consultatie worden er voor het proefproject ´Schoolbank op de werkplek´ belangrijke accenten toegevoegd die de kansen op succes vergroten.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "Leren in de praktijk in de bedrijven zelf geeft jongeren een grote troef in handen voor hun verdere carrière. Ze leren immers hoe het er in het echte leven aan toegaat en pikken competenties op die ze anders vaak pas later zouden meekrijgen. We willen van duaal leren en werken een echt volwaardige en gewaardeerde leerweg maken. Het enthousiasme van zowel ondernemers als onderwijs voor deze hervorming is groot. Proefprojecten zoals 'Schoolbank op de werkplek' zullen ons praktische info opleveren om dit systeem op een goede manier uit te rollen over het hele onderwijs."

De goedkeuring van dit besluit is een belangrijke stap om de proefprojecten in het schooljaar 2016-2017 op te kunnen starten. Na het advies van de Raad van State kan het besluit ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons