Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

VLAAMSE REGERING HERVORMT SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

(11/03/2016) Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor Buitenlands beleid, heeft de Vlaamse regering de regels hervormd voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen (de zgn. FIN STIM). Om de doelstellingen uit het regeerakkoord voor de verdere internationalisering van de Vlaamse economie te bereiken, zal Flanders Investment and Trade inzetten op een tweesporenbeleid: generieke subsidies in combinatie met internationaal maatwerk.De krachtlijnen van de nieuwe regeling zijn
- een beperking van het aantal steuntypes (van acht naar vier),
- een uniform steunpercentage aan ondernemingen van 50%
- meer zelfstandige keuzevrijheid voor de ondernemers uit de verschillende types steun
- een grotere nadruk op startende exporteurs (met 75% steunpercentage aan startende ondernemingen)
- administratief eenvoudiger en FIT digitaliseert waar mogelijk.

De terminologie gehanteerd in het besluit loopt vanaf nu ook gelijk met definities gebruikt in andere regelgeving voor het verlenen van subsidies binnen de Vlaamse overheid (meer bepaald met het Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het gaat onder meer over de definitie van ‘onderneming’, ‘Vlaamse toegevoegde waarde’, ‘tewerkstelling’, ‘omzet’ en ‘balanstotaal’.

Voortaan hanteert FIT een tweesporenbeleid: generieke subsidies in combinatie met ‘internationaal maatwerk’.

Vier afgebakende internationale activiteiten komen nog in aanmerking voor generieke steun:

1. prospectiereizen buiten de Europese Economische Ruimte

2. de deelname aan buitenlandse beurzen of niche-evenementen

3. de oprichting van een buitenlands prospectiekantoor.

4. de aanmaak van productdocumentatie en digitale commerciële bedrijfscommunicatie

Naast dit generieke kader kunnen bedrijven, ondernemingsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel een maatproject indienen ter bevordering van het internationaal ondernemen. Met het internationaal maatwerk wil FIT nog flexibeler en vraaggerichter inspelen op projecten van ondernemingen of ondernemingsgroepen. Daarbij ligt de klemtoon vooral op groeilanden en opkomende economieën.


Om de hervorming van de subsidieregeling verder in detail toe te lichten aan bedrijven, organiseert FIT, samen met een aantal partners, de komende maanden infosessies:
- Leuven 1 maart
- Hasselt 23 maart
- Gent 13 april
- Antwerpen 3 mei
- Brugge 2 juni

Quotes:

Geert Bourgeois: “Vlaanderen leeft van de export. Om de internationalisering van de Vlaamse economie kracht bij te zetten hervormden we het financieel instrumentarium. De subsidies van FIT om internationaal ondernemen te bevorderen zijn erg populair bij Vlaamse exporteurs. Om de beschikbare middelen in de toekomst nog gerichter in te zetten, werkten we een gloednieuw subsidiesysteem uit waarbij we sterk inzetten op startende exporteurs en opkomende economieën.

Claire Tillekaerts: “Uit recent onderzoek van de KU Leuven blijkt eens te meer dat onze subsidies hun doel niet missen. In opdracht van Vives, het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, becijferden de onderzoekers de impact van indirecte overheidssteun tijdens de financiële crisis van 2008-2009. Daaruit bleek dat ondernemingen die in die periode exportsteun kregen, gemiddeld 20% meer volume exporteerden dan bedrijven die het alleen moesten rooien. Bovendien hadden ze gemiddeld 6% meer kans om de crisis te overleven.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons