Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaamse regering keurt wijzigingsdecreet onroerenderfgoed goed

(11/03/2016) De Vlaamse regering keurde vandaag op initiatief van minister-president Geert Bourgeois, minister Joke Schauvliege en minister Sven Gatz, het wijzigingsdecreet voor de onroerenderfgoedregelgeving goed.

Op 17 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de kerntakenplannen van de Vlaamse overheid. De uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed vereist enkele aanpassingen aan het onroerenderfgoeddecreet en onroerenderfgoedbesluit. Vandaag gaf de Vlaamse Regering haar tweede principiŽle goedkeuring aan het wijzigingsdecreet van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.
Dit wijzigingsdecreet geeft uitvoering aan volgende beslissingen uit het kerntakenplan en dus aan het Vlaams regeerakkood: het agentschap Onroerend Erfgoed focust op beschermd erfgoed en verleent meer autonomie aan de lokale besturen:


Het agentschap Onroerend Erfgoed verleent niet langer advies m.b.t. onroerend erfgoed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed en de vastgestelde inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde. Dit advies wordt vervangen door een zorg- en motiveringsplicht voor overheden bij vergunningsplichtige aanvragen voor het slopen van een onroerend goed opgenomen in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed of in de vastgestelde inventaris houtige beplantingen. Op basis van een onroerenderfgoedtoets moet de vergunningverlener oordelen of het belang van het project waarin een sloopvergunning aangevraagd wordt, opweegt tegen het verlies van erfgoedwaarden.


Onroerenderfgoedgemeenten krijgen meer bevoegdheden. Voortaan kunnen zij ook archeologienotaís bekrachtigen.

De onroerenderfgoedprijs focust voortaan op projecten m.b.t. beschermd erfgoed of erfgoedlandschappen.


Minister-president Geert Bourgeois: ďDe Vlaamse overheid geeft de gemeenten zo meer autonomie en vertrouwen om hun lokale erfgoedbeleid te ontplooien en uit te voerenĒ.Tegelijkertijd wordt een eerste reeks decreetswijzigingen doorgevoerd om de grote wachttijden bij premiedossiers aan te pakken:De kerkendossiers op de wachtlijst moeten een actueel kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen. Indien ze dit niet voorleggen binnen de overgangsperiode van negen maanden, wordt het dossier van de subsidiewachtlijst geschrapt.


Ook wordt de betoelaging van de BTW geschrapt.


Tot slot worden een aantal technische reparaties aan het onroerenderfgoeddecreet doorgevoerd.Achtergrondinformatie


Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het onroerenderfgoeddecreet principieel een eerste maal goed. De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO) gaf zijn advies over dit voorontwerp van het wijzigingsdecreet. Na deze tweede principiŽle goedkeuring wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Dan volgt de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering en wordt het decreet voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Nadat het onroerenderfgoeddecreet is gewijzigd, doorloopt het onroerenderfgoedbesluit eveneens een wijzigingstraject. Pas als dit helemaal afgerond is, treden de bepalingen uit het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed in werking. Hiervoor wordt 1 januari 2017 als streefdatum vooropgesteld.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons