Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Aantal jongeren in het tweedekansonderwijs blijft stijgen

(11/03/2016) Steeds meer jongeren schrijven zich in het volwassenenonderwijs in met als doel alsnog een diploma secundair onderwijs te halen. Met 55 procent van het aantal inschrijvingen vormen ze nu zelfs de grootste groep. “Terwijl dit tweedekansonderwijs voor hen eigenlijk niet bedoeld is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) die de cijfers opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.Het aantal cursisten dat via het volwassenenonderwijs tracht om een diploma secundair onderwijs te behalen, zit in de lift: terwijl in het schooljaar 2008-2009 nog in totaal 4.006 cursisten ingeschreven waren in een opleiding met uitzicht op een diploma secundair onderwijs, was dat cijfer in het schooljaar 2014-2015 al gestegen tot 8.317 cursisten. “Dit is een positieve evolutie”, merkt Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Celis (N-VA) op. “Een opleiding binnen het tweedekansonderwijs biedt aan cursisten namelijk de mogelijkheid om hun kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt aanzienlijk te verhogen door het behalen van een diploma secundair onderwijs. Op deze manier spelen de centra voor volwassenenonderwijs een belangrijke rol in het terugdringen van de werkloosheid in Vlaanderen.”

Opvallend is dat het aantal jongeren dat een diploma probeert te behalen via een flexibel traject in het secundair volwassenenonderwijs spectaculair is gestegen: van 2.602 jongeren van 17 tot 24 jaar in het schooljaar 2008-2009 tot 4.640 jongeren in het schooljaar 2014-2015. Met ruim 55 procent, vormen ze meteen ook de grootste groep binnen het totaal aantal cursisten. Dit terwijl het secundair volwassenenonderwijs in de eerste plaats bedoeld is om volwassenen op latere leeftijd een tweede onderwijskans te bieden.

“Het is positief dat deze jongeren alsnog proberen om het broodnodige diploma secundair onderwijs te behalen, maar we moeten hard blijven werken om deze leerlingen in de eerste plaats te laten slagen in het gewoon secundair onderwijs en te vermijden dat ze ongekwalificeerd uitstromen”, merkt Celis op. Het parlementslid verwijst in dit verband naar de verdere uitrol van het masterplan secundair onderwijs en naar de maatregelen van de Vlaamse Regering om de bestaande systemen van ‘leren door werken’ te integreren en op te waarderen.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons