Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V vraagt snel duidelijkheid over subsidiëring sportinfrastructuur na vernietiging Raad van State

(10/03/2016) De Raad van State vernietigde de beslissing om 19 sportinfrastructuurprojecten een Vlaamse subsidie toe te kennen. Reden hiervoor was een gebrek aan motivering in de subsidiebesluiten. In de plenaire vergadering van 09 maart vroeg Vlaams parlementslid Joris Poschet verduidelijking aan de Vlaamse minister van sport. “Veel van de betrokken besturen hebben de Vlaamse subsidies reeds uitgegeven voor hun projecten en weten niet of ze dat geld moeten teruggeven. Lokale en provinciale besturen moeten snel duidelijkheid krijgen”, aldus Poschet.


Op 25 april 2014 besliste de Vlaamse regering om 10 miljoen euro te verdelen over 19 lokale en provinciale besturen voor een gezamenlijk sportinfrastructuurproject op bovenlokaal niveau. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten kwamen in aanmerking, op voorwaarde dat ze uiterlijk tegen 2018 gerealiseerd zouden zijn. 65 overheden dienden een aanvraag in voor een project in samenwerking met een andere bestuur, een school, club of sportfederatie. De Vereniging Vlaamse Provincies boog zich samen met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media, Vlaamse Sportraad, Vlaamse Sportfederatie, BLOSO, Instituut voor Sportbeheer & Recreatiebeleid en Team Vlaams Bouwmeester over de ingediende dossiers. Ze taxeerden de aanvragen zorgvuldig op de noodzaak, het bovenlokale karakter, de haalbaarheid, de duurzaamheid, het innovatieve karakter en de mate van samenwerking. De Vlaamse minister van sport ging volledig mee in het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie en selecteerde 19 projecten in een globale rangschikking die de subsidiebedragen bepaalt. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kostprijs, voor de overige 70% verwacht de minister cofinanciering van de verschillende partners.

De stad Poperinge diende ook een aanvraag in. Ondanks het feit dat hun zwembad goed scoorde qua duurzaamheid, werd het dossier niet goedgekeurd. Poperinge trok daarop naar de Raad van State en die vernietigde op 29 februari ll. de beslissing van de minister met betrekking tot de 19 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten wegens gebrek aan motivering. Hierdoor dreigen een aantal gemeenten de reeds ontvangen subsidie te moeten terugbetalen. Dit is voor vele gemeenten wiens dossier goedgekeurd werd, problematisch. Zo is het nieuwe zwembad van Moorslede reeds geopend en liet de burgemeester al weten dat hij niet van plan is een eurocent terug te storten. Vlaams volksvertegenwoordiger Joris Poschet vroeg in de plenaire vergadering van 9 maart om duidelijkheid: “Veel van de betrokken besturen hebben de Vlaamse subsidies reeds uitgegeven voor hun projecten. Ze moeten snel duidelijkheid in krijgen”.

De minister van sport kon helaas nog niet voor de nodige zekerheid zorgen. Samen met juristen gaat hij op zoek naar een manier om tegemoet te komen aan de beslissing van de Raad van State en de steun toch intact te houden. Joris Poschet hoopt dat er snel duidelijkheid komt: “Voor CD&V zijn investeringen in sportinfrastructuur broodnodig om Vlamingen en Brusselaars zo veel en zo lang mogelijk aan het sporten te krijgen. Dat is goed voor de gezondheid en voor de samenhang in onze maatschappij. Zeker in steden met een grote bevolkingstoename.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons