Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V: Ervaringsdeskundigheid moet worden verankerd in jeugdhulp

(10/03/2016) Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil dat cliŽntenorganisaties in de integrale jeugdhulp een vaste plaats krijgen in het welzijnsbeleid. Met een nieuw parlementair initiatief pleit zij voor een structurele erkenning en subsidiŽring van organisaties waarin kinderen en jongeren die betrokken zijn bij de integrale jeugdhulp hun stem kunnen laten horen, zowel naar elkaar toe als naar de jeugdhulpaanbieders als naar de beleidsmakers.


Vandaag zijn in de jeugdhulp al cliŽntenorganisaties als Cachet vzw en Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw actief. Deze worden echter als projecten gesubsidieerd. Dat wil zeggen dat hun voortbestaan afhankelijk is van (financiŽle) beslissingen die jaarlijks genomen moeten worden. De indieners van de conceptnota willen echter dat de Vlaamse regering ťťn of meerdere cliŽntenorganisaties structureel kan erkennen en subsidiŽren. Meerdere erkende cliŽntenorganisaties moeten zich kunnen organiseren in een cliŽntenforum. Vanuit dit forum kunnen vertegenwoordigers participeren aan het beleid omtrent integrale jeugdhulp.

Schryvers maakt in haar nota onderscheid tussen cliŽntorganisaties die zich richten tot kinderen en jongeren en organisaties die zich richten tot ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken. In ieder geval moet het bestuur van de organisatie steunen op mensen die direct betrokken zijn met of ervaring hebben in de jeugdhulp.

CliŽntenorganisaties hebben verschillende taken en doeleinden. Zo moeten ze bijdragen tot een participatieve jeugdhulpverlening en bijdragen aan de empowerment van minderjarigen of ouders (met ervaring) in de jeugdhulp. Verder dienen zij informatie te verstrekken over integrale jeugdhulp, en lotgenotencontacten te organiseren onder kinderen en jongeren of ouders in jeugdhulp of met ervaring in de jeugdhulp. Belangrijk is ook dat zij het cliŽntenperspectief kunnen inbrengen in onderzoeksopdrachten van de Vlaamse overheid rond jeugdhulpverlening. Ten slotte kunnen cliŽntenorganisaties aanbevelingen vanuit hun ervaringsdeskundigheid formuleren rond participatieve jeugdhulpverlening en rond de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen en jongeren en ouders in de jeugdhulp.

ďEen grote meerwaarde zien wij ook in het publiekelijk rapporteren over de ervaring van minderjarigen of ouders in de jeugdhulp,Ē aldus Schryvers, ďdit kan bijdragen tot een meer genuanceerde beeldvorming over de jeugdhulp en over de reŽle behoeften van de betrokkenen.Ē

Nu de conceptnota is ingediend, zal deze verder worden besproken in de commissie Welzijn. Het is de bedoeling dat daaruit een nieuwe regelgeving voortvloeit.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons