Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V: Bankenunie: afwerking sputtert

(10/03/2016) Straatsburg - 10 maart - Vandaag nam het EP een initiatiefverslag aan waarin het de Bankenunie evalueert. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert: "De Bankenunie is zonder twijfel één van de grootste realisaties van Europese integratie van de afgelopen jaren. Een realisatie die er in sterke mate is gekomen door de inzet van Marianne Thyssen en Herman Van Rompuy. De kosten voor falende banken kunnen nu niet meer worden afgewenteld op de belastingbetaler of de gewone spaarder: de Europese regelgeving werd verstrengd, er komt een uniforme garantieregeling voor alle Europese spaarders én zowel het toezicht als de afwikkeling van banken wordt nu gezamenlijk, op Europees niveau, georganiseerd."


"Maar de afwerking van de Bankenunie sputtert. Het uitbouwen van een Europees Depositogarantiestelsel (EDIS) komt te traag op gang. En dat is echt betreurenswaardig want zo blijft het risico bestaan dat de belastingbetalers moeten opdraaien voor de kosten wanneer hun "nationale banken" in de problemen komen. Dat geldt des te meer voor een land als België dat een grote en geconcentreerde bankensector heeft."

"Nochtans, het grondwerk is gebeurd. In december al legde de Commissie een voorstel op tafel voor EDIS. Een aantal lidstaten is echter gekant tegen het voorstel. Men schuift de behandeling ervan op de lange baan door te eisen dat er eerst verdere risico-reductie in de bankensector moet gebeuren. Voor mij is het duidelijk: verdere risico-reductie moet hand in hand gaan met risico-deling. Ik vind het daarom bijzonder pijnlijk dat België nog steeds de Richtlijn inzake Herstel en Afwikkeling (BRRD) niet heeft omgezet. Zo schieten we in onze eigen voet: we geven extra munitie aan de tegenstanders van een systeem waar onze spaarders echt baat bij hebben."

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons