Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V: Europees Parlement bindt strijd aan tegen antibioticaresistentie

(10/03/2016) Straatsburg, 10 maart Ė Het Europees Parlement wil het preventief gebruik van antibiotica in de landbouwsector inperken. Het keurde vandaag een reeks aanpassingen aan de EU-wetgeving inzake diergeneesmiddelen goed.

"Voor ons springt de strijd tegen antibioticaresistentie er uit," stelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), "Door grootschalig antibioticagebruik, ook preventief bij gezonde dieren, worden steeds meer bacteriŽn resistent. Daardoor vermindert het effect van sommige antibiotica. Geneesmiddelen mogen echt niet gebruikt worden ter compensatie van slechte veehouderij. Stelselmatig preventief antibiotica toedienen is niet meer van deze tijd. 61% van de Vlaamse landbouwers geven zelf aan hun antibioticagebruik met de helft te willen reduceren tegen 2018."


Door routinematig preventief antibioticagebruik aan banden te leggen moeten kwalijke toestanden worden vermeden zoals pasgeboren biggen met resistente bacteriŽn. Een volledig verbod op het preventief gebruik van antibiotica is er echter niet gekomen en ook dat is een goede zaak, stelt Vandenkendelaere: "Een kwestie van gezond verstand. Net voor of tijdens de operatie van een dier moet de veearts preventief antibiotica kunnen blijven toedienen. Zulke uitzonderingen zijn nodig om het dierenleed te beperken."

Het Europees Geneesmiddelenbureau zal een lijst opstellen waarbij de uitzonderingen worden bepaald.

Verder in het pakket:
- de harmonisatie van de geneesmiddelenvoorschriften tussen de lidstaten.
- de bescherming van de gegevens van geneesmiddelen.
- de etikettering van de dierengeneesmiddelen geregeld door dit pakket.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons