Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Herman Van Rompuy wordt ambassadeur van VVOB

(10/03/2016) VVOB wil Europese speler worden in de versterking van het onderwijs in de ontwikkelingslanden én van het Nederlandstalig onderwijs

Brussel, 10 maart 2016 – Herman Van Rompuy, vroeger Belgisch premier, Voorzitter van de Europese Raad emeritus en Professor, wordt ambassadeur van VVOB. Van Rompuy is altijd sterk geëngageerd geweest in ontwikkelingssamenwerking, en ziet hier voor onderwijs een belangrijke rol weggelegd. VVOB, vandaag vooral een Vlaamse speler, wil op Europees vlak meer middelen en ondersteuning voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ambassadeur Herman Van Rompuy moet daartoe de nodige deuren openen.


“De grote uitdagingen van migratie en vluchtelingen die vandaag op ons af komen, verplichten ons om meer te investeren in structurele ontwikkelingssamenwerking”, licht Bart Dewaele, directeur VVOB, toe. “Zo geloven we zeer sterk in de rol die onderwijs kan spelen voor de versterking van de minder ontwikkelde landen. Met name de kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. Ja, er gaan al meer meisjes naar school in Afrika, dat was één van de millenniumdoelstellingen, maar er komen er nog altijd veel te veel uit het lager onderwijs zonder dat ze kunnen lezen of schrijven. Daar willen wij iets aan doen. Naast de activiteiten die we vandaag al hebben, willen we onderwijsdepartementen bij ons en in andere Europese landen motiveren om te investeren in ontwikkelingslanden, want daar is men meestal niet mee bezig. En we willen de overheden in die ontwikkelinglanden stimuleren om meer aandacht te besteden aan kwalitatief onderwijs”, aldus nog Dewaele.

VVOB wil haar eigen activiteiten uitbreiden door meer middelen te vinden via bijvoorbeeld ministeries van onderwijs in andere landen of via Europese instellingen. Men wil ook gelijkaardige organisaties binnen Europa vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen. En men wil andere organisaties tout court stimuleren om te werken aan de kwaliteit van het onderwijs, in ontwikkelingslanden en ook bij ons en in de rest van Europa. Onderwijs voor ontwikkeling, is het motto van VVOB. Het gaat dan echt om de kwaliteit van het onderwijs, niet de infrastructuur; daar zijn andere organisaties voor. Vandaag werkt VVOB al samen met het brede onderwijsveld, de lerarenopleiding en allerlei diensten voor het onderwijs, vooral in Vlaanderen.

VVOB wil met name kwalitatief kleuteronderwijs in ontwikkelingslanden, ondersteuning voor goede leerresultaten in het Lager Onderwijs daar, en meer relevant beroeps- en technisch onderwijs dat uitzicht geeft op werk. Men wil daarbij gelijke onderwijskansen voor iedereen. Met name wil men de kwetsbare groepen meenemen.

Herman Van Rompuy zal VVOB actief helpen om deuren te openen. Hij gaat binnenkort al buitenlandse projecten van VVOB bezoeken om zich onder te dompelen in deze specifieke materie. Van Rompuy heeft trouwens zelf een jaar school gelopen in Congo, in 1957.

“Onderwijs en ontwikkelingssamenwerking hebben me altijd na aan het hart gelegen”, aldus Herman Van Rompuy, Voorzitter emeritus van de Europese Raad. “Het jaar waarin ik Premier was, is het enige jaar dat we het voorziene budget voor ontwikkelingssamenwerking (0,7%) ook volledig besteed hebben. Ook daarna, heb ik er op toegekeken dat er op het Europees budget voor ontwikkelingssamenwerking niet bespaard werd. Verder heb ik 25 jaar met veel plezier lesgegeven, iets wat ik nu opnieuw heb opgenomen. Ik geef nu les aan drie Belgische en een Franse universiteit. Ik geloof in de kracht van onderwijs om de ontwikkelingslanden te versterken. Daarom heb ik toegezegd om het ambassadeurschap van VVOB op mij te nemen, een engagement waar ik helemaal voor ga”, besluit Van Rompuy.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons