Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Totaal gebrek aan transparantie bij onderhandelingen Europees akkoord betere regelgeving

(09/03/2016) Het Europees Parlement heeft zonet een rapport goedgekeurd omtrent het interinstitutioneel akkoord (Parlement, Raad en Europese Commissie) over betere regelgeving. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) heeft echter grote bedenkingen bij de manier waarop het Europees Parlement bij dat akkoord betrokken werd: "In feite werden de betreffende parlementaire commissies nauwelijks geconsulteerd en kregen de parlementsleden vrijwel geen inzage in de teksten. Een totaal gebrek aan transparantie, waarbij vooral ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt als parlementair onderhandelaar boter op het hoofd heeft. Verhofstadt bewees nogmaals dat hij op de oude Europese lijn van Merkel zit, waar akkoorden en petit comité worden bedisseld en nadien dan maar door de rest aanvaard moeten worden", haalt Van Bossuyt uit.Dit interinstitutioneel akkoord zou symbool moeten staan voor een efficiënter en transparanter Europa. "Maar Verhofstadt voerde – in de beste traditie van de eurofederalisten - de onderhandelingen met de andere EU-instellingen achter gesloten deuren, zonder inspraak van de andere parlementairen. Zo hamerde het Europees Parlement meermaals op het belang van een expliciet doel om administratieve lasten te verminderen, wat niet in het akkoord werd opgenomen. Verhofstadt stelt zichzelf graag voor als de grote voorvechter van een transparant Europa, maar demonstreert net het tegendeel. Of hij nu een slechte luisteraar of een slechte onderhandelaar is, dat laat ik in het midden."

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Gelukkig heeft Van Bossuyt er toch mee voor kunnen zorgen dat de aandacht gevestigd wordt op een duidelijk doel voor lastenverlaging én de onafhankelijkheid van het orgaan dat moet oordelen over de impact van nieuwe wetsvoorstellen. Van Bossuyt: "Ook de mogelijke impact van wetgeving op kmo's en op de concurrentie kreeg mede dankzij onze N-VA-delegatie een plaats. Niettemin kan het akkoord nog een stevige portie ambitie gebruiken. Zonder een heldere resultaatsverbintenis is het moeilijk om het objectief te bereiken. En dat objectief moet minder, maar betere Europese regels zijn."

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons