Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Gemeenten moeten samenwerken tegen bouwovertredingen

(09/03/2016) door Wilfried Vandaele op 9 maart 2016, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu
“Gemeenten moeten meer samenwerken om bouwovertredingen aan te pakken”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA). Vandaele maakte eerder al bekend dat het aantal vastgestelde bouwinbreuken de voorbije jaren halveerde. De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement besprak de cijfers.


In het verleden werden elk jaar ongeveer 2900 bouwinbreuken vastgesteld. Vandaele: “Maar in 2014 en 2015 daalde dit aantal spectaculair naar 2117 en 1616.” Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal stilleggingen sinds 2012 is gehalveerd: in 2012 werden 1652 werken stilgelegd, in 2015 slechts 766. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gaf inmiddels als verklaring dat “de burger braver wordt, zich meer informeert en de wet gehoorzaamt”. Voor Vandaele kan dat een deel van de verklaring zijn, maar zijn er zeker ook andere redenen. Hij vreest dat de gemeenten niet optreden omdat zowel de politici als de bevoegde ambtenaren te dicht bij de betrokkenen staan en er dus tegen opzien om in te grijpen.

Wilfried Vandaele: “De Vlaamse Regering heeft er bewust voor gekozen om de gemeenten meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden te geven, maar dan moeten die gemeenten die verantwoordelijkheid ook ernstig nemen.”

“We kunnen zeker onderzoeken of gemeenten beter ondersteund kunnen worden door Vlaanderen – eventueel ook financieel met middelen uit het Herstelfonds – maar dan moeten de gemeenten wel duidelijk bewijzen dat ze doen wat van hen verwacht wordt”, aldus Vandaele.

Een stap in de goede richting is volgens Vandaele ook dat gemeenten samenwerken om te handhaven (“intergemeentelijke samenwerking”). Op die manier kunnen ze hun deskundigheid bundelen, en staan degenen die optreden iets verder van de overtreder. Uit een onderzoek bij de gemeenten van de administratie Ruimte Vlaanderen blijkt dat zij dat zelf alvast een goede oplossing vinden.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons