Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: België weet niet hoeveel bestuurders met buitenlands rijbewijs rondrijden

(09/03/2016) België weet niet hoeveel autobestuurders er rondrijden met een buitenlands rijbewijs. We weten ook niet hoe vaak ze bij ongevallen betrokken zijn, en of de rijopleiding in het land van herkomst volstaat. “In 2011 werd er bij wet beslist de Kruispuntbank van de Rijbewijzen op te richten”, zegt Daphné Dumery. “Dat is nog altijd niet gebeurd. We moeten daar spoed achter zetten. Die databank is bedoeld om verkeersovertredingen beter te kunnen opvolgen. Ook de herkomst van een rijbewijs kan daarin worden opgenomen. Met de verstrenging van het rijexamen hebben we er alle belang bij dat we ook de validiteit van buitenlandse rijbewijzen kunnen nagaan.”De regels voor het behalen van een rijbewijs werden recent verstrengd. Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, kondigde in zijn beleidsbrief een hervorming van het rijexamen aan. In dat kader vroeg Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) de federale minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant, welke buitenlandse rijbewijzen vandaag in België erkend zijn.

“Ik kreeg een lijst van landen die vrijstelling genieten van het theoretisch en het praktisch rijexamen volgens een bilaterale overeenkomst”, zegt Dumery. “Daarnaast stuurde de minister mij een lijst van landen die een dergelijke vrijstelling genieten op basis van de Conventies van Genève (1949) en Wenen (1968) over het wegverkeer zónder dat hierover een bilateraal akkoord werd gesloten.”

Betrokken bij ongevallen?
“Minister Galant bleek echter niet te beschikken over cijfers van het aantal bestuurders die in België rondrijden met een rijbewijs uit de landen die genieten van een vrijstelling, laat staan over het aantal geregistreerde ongevallen waarbij chauffeurs met rijbewijs uit de genoemde landen betrokken waren. Dit is toch vreemd”, aldus Dumery.

Op de vraag of de minister vindt dat de rijopleidingen in de Republiek Congo of Oezbekistan volstaan om hier te mogen rijden, antwoordde de minister dat de Belgische reglementering bepaalt dat houders van zo’n rijbewijs die zich permanent in België vestigen, deze kennis en vaardigheden niet opnieuw moeten aantonen om een Belgisch rijbewijs te bekomen. Toch zijn dit notoir corrupte landen, die erg slecht scoren in de Corruption Index van Transparancy International. “Je kunt je vragen stellen bij de status van een rijbewijs dat in die landen behaald werd”, zegt Dumery.

Waar blijft de Kruispuntbank van de Rijbewijzen?
In 2011 werd overigens bij wet bepaald dat een kruispuntbank voor de rijbewijzen moest worden opgericht. Die moet de rijbewijsgegevens bevatten van alle rijbewijsbezitters, gekoppeld aan het Rijksregister, de kruispuntbank ondernemingen en de Centrale Databank Voertuigen. Daarnaast wordt in die Kruispuntbank informatie opgenomen over de geldigheid van rijbewijzen, de medische geschiktheid van chauffeurs, de intrekking van het recht tot sturen, de onmiddellijke intrekking, enz. Politie en justitie zullen "in real time" over die gegevens kunnen beschikken.

“We zijn nu vijf jaar later en er is nog geen databank”, zegt Daphné Dumery. “Die databank is bedoeld om verkeersovertredingen beter te kunnen opvolgen. Dat zou ook het geval zijn voor overtreders met een buitenlands rijbewijs. Ik hoop dat de kruispuntbank er snel aankomt, en dat dit ook de gegevens zal bevatten van de chauffeurs die hier rondrijden met een rijbewijs uit de landen die genieten van een vrijstelling van rijexamens.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons