Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

NCK: Kaderleden willen hun studiejaren kunnen regulariseren tot op het einde van hun loopbaan

(09/03/2016) De NCK (Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel) vraagt dat kaderleden tot op het einde van hun loopbaan kunnen beslissen om hun studiejaren te regulariseren. Tevens willen de kaderleden dat de bedragen die betaald werden boven het plafond van het wettelijk pensioen (53.000 Euro op dit ogenblik), gebruikt worden voor het aanvullen van het tekort aan loopbaanjaren en voor de jaren waarin ze minder dan 53.000 Euro verdienden.


De NCK vindt dat een verhoging van het plafond van pensioenbijdragen boven 53.000 Euro en de afschaffing van de gelijkgestelde perioden niet te rechtvaardigen zijn.

Ongeveer twintig procent van de werknemers verdienen meer dan €53.000 bruto per jaar. Dit zijn de kaderleden. Het loon was bij het begin van hun carrière wel beduidend lager.

Kaderleden worden nog meer benadeeld stelt NCK. Leidinggevenden hebben meestal vijf of meer jaren gestudeerd en komen op zijn vroegst op 23-jarige leeftijd op de arbeidsmarkt. Wat maakt dat ze, zelfs met een pensioengerechtigde leeftijd verhoogd naar 67 jaar, nooit aan de 45-jarige carrière komen. Zij kunnen de jarenlange studie wel zelf regulariseren, als ze dit doen binnen de tien jaar na het einde van de studies. Deze regularisatie geldt wel niet voor het berekenen van het aantal jaren activiteit voor hun pensioen.

De NCK wijst er nogmaals op dat kaderleden tot op het einde van hun loopbaan kunnen beslissen om hun studiejaren te regulariseren en dat de bedragen die betaald werden boven het plafond van het wettelijk pensioen, gebruikt worden voor het aanvullen van het tekort aan loopbaanjaren en voor de jaren waarin ze minder dan 53.000 Euro verdienden.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons