Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA vraagt uniform surfreglement voor de Vlaamse Kust

(09/03/2016) West-Vlaanderen / Vlaamse Kust / Veurne – Provincieraadslid Wouter Vanlouwe (Veurne) is tevreden dat er een nieuwe wetgeving over de brandingsporten op til is, die in principe in voege treedt op 1 juli 2016. “Toch is het werk nog niet af. We hebben de West-Vlaamse gouverneur bereid gevonden om op het burgemeestersoverleg van de kustgemeentes een uniform surfreglement voor te stellen voor alle kustgemeentes. We kijken dan ook uit wat er vandaag beslist wordt op het kustburgemeestersoverleg.”

Provincieraadslid Wouter Vanlouwe legt uit: “Op 20 februari werd het langverwachte nieuwe ontwerp KB Brandingsporten voorgesteld door staatssecretaris Bart Tommelein tijdens de Boat Show te Gent. De implementatie van dit nieuwe KB is voorzien voor 1 juli 2016 na de nodige procedures en adviezen van de betrokken kabinetten (zowel Vlaamse als federale) te hebben doorlopen."

“Voornaamste wijziging in dit KB is de opheffing van de 7-beaufort-regel voor wind-, kite- en golfsurfers. Maar ook de verplichting om 2 handstakellichten bij zich te hebben, wordt gewijzigd in een aangepast middel om noodsignalen uit te sturen voor watersporters die verder dan de insteekzones de zee op gaan. Een grotere verantwoordelijkheid wordt bovendien gelegd bij de verschillende watersportclubs aan onze Vlaamse kust. Maar helaas kunnen ook de Vlaamse kustgemeenten en -steden nog extra maatregelen aan deze watersportclubs en de wind- en kitesurfers opleggen.”

“Bijkomend zullen nieuwe insteekzones, naast de insteekzone van de havens, voorzien worden om jetscooters vanop het strand in zee te laten vertrekken. De plaatsen voor deze nieuwe insteekzones zullen door het Vlaamse Gewest moeten ingevuld worden. De ene gemeente zal hiervoor misschien vragende partij zijn, een andere gemeente dan weer niet.”

De gouverneur werd tijdens de laatste provincieraad bereid gevonden zich te engageren om een coördinerende rol op te nemen binnen het burgemeestersoverleg over deze brandingsporten. “We zijn namelijk vragende partij om ervoor te zorgen dat de door de kustgemeentes bijkomende maatregelen die ze nemen tot een minimum herleid worden en éénvormig zijn. Als bijkomende voorwaarde kan een verplicht lidmaatschap van een watersportclub in overweging genomen worden. Aangezien enerzijds een grotere verantwoordelijkheid bij de watersportclubs gelegd wordt, moeten deze clubs over voldoende financiële middelen beschikken om op een professionele manier in te staan voor reddingen van watersporters in hun insteekzones. Dit is misschien wel de enige bijkomende maatregel die door alle burgemeesters zou moeten genomen worden en zo blijft het voor elke watersporter duidelijk aan welke regels hij/zij zich dient te houden. Tenslotte zijn we ook benieuwd welke kustgemeentes nieuwe insteekzones voor jetscooters zullen afbakenen."

“We kijken alvast uit naar de antwoorden van het kustburgemeesteroverleg die in principe vandaag plaatsvindt”, besluit raadslid Wouter Vanlouwe (Veurne).

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons