Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

NCK: Sociale verkiezingen bij Colruyt zwaar uit de bocht

(09/03/2016) Op dinsdag veroordeelde de rechtbank Colruyt tot het betalen van een vergoeding aan de NCK en het terugbrengen van het aantal werknemersmandaten van 34 naar 24.

De NCK (Nationale Confederatie van het kaderpersoneel) waakt er sinds deze sociale verkiezingen over dat de impact van de kaderleden in de ondernemingsraden niet wordt uitgehold. Bedrijven, vaak in overleg met de drie grote vakbonden, doen dit door het aantal beschermde bedienden en arbeiders ernstig te verhogen of door het aantal mandaten voor kaderleden te verlagen.Meestal zijn eenvoudige flankerende overeenkomsten mogelijk om deze verhogingen te compenseren in het overleg, of kwamen bedrijven, na te zijn gewezen op hun wettelijke plichten, terug op hun eerdere afspraken met de drie grote traditionele bonden.

Colruyt was een van de verschillende ondernemingen die reeds sinds december werd gecontacteerd door de NCK, maar besloot om een eigen koers te varen, een CAO af te sluiten met de drie grote vakbonden, en geen overleg aan te gaan met de NCK.

Bij gebrek aan akkoord bracht de NCK voor het eerst een dergelijke zaak voor de rechtbank.

De rechter veegde de CAO van tafel en gaf de NCK over de gehele lijn gelijk, waardoor het aantal mandaten bij Colruyt werd teruggebracht van 34 naar 24.

De NCK wijst er op dat deze zaak eens te meer wijst op het belang van verschillende groepen bij de sociale verkiezingen: zonder de onderverdeling in directie, bedienden, arbeiders, kaderleden en jongeren zouden bepaalde groepen niet meer vertegenwoordigd geraken in de OR, wat het sociaal overleg armer zou maken.

De NCK strijdt er sinds enkele jaren ook voor om kaderleden ook toe te laten tot het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk), waar beslissingen worden getroffen rond veiligheid, pesten op het werk en burn-out. Ze wijst er op dat men moeilijk van democratie kan spreken indien bepaalde groeperingen niet eens mogen deelnemen aan de meerderheid van de verkiezingen.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons