Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

België zet stappen naar duurzamere scheepvaart en betere bescherming marien milieu

(08/03/2016) Op 7 maart heeft België het ‘Ballastwaterverdrag’ en het ‘Verdrag voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen’ ondertekend. De ondertekening van beide verdragen past binnen de Blue Growth-strategie van staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein: ‘We trekken voluit de kaart van blauwe groei, maar we verliezen daarbij de bescherming van het marien milieu niet uit het oog.’Het ‘Verdrag voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen’ stelt dat we er reeds bij de bouw van een schip voor zorgen dat het schip uiteindelijk gerecycleerd kan worden. Door tijdens de ontwerpfase potentieel gevaarlijke stoffen te weren of te beperken, kunnen we een schip later veilig en op een milieuverantwoorde manier recycleren. België is pas het vierde land dat dit verdrag ondertekend. ‘Ons land speelt alweer een voortrekkersrol. We zijn immers ook een van de enige landen met een Marien Ruimtelijk Plan dat duidelijk bepaalt wat waar mogelijk is op onze Noordzee’ aldus Bart Tommelein.

Het Ballastwaterverdrag wil vermijden dat het water in de tanks van een schip (dat dient om het schip stabiel te houden) het marien milieu beschadigt. In ballastwater kunnen schadelijke aquatische organismen zitten. De ongewenste verplaatsing van die organismen moeten we beperken of voorkomen. Bart Tommelein: ‘Een goede behandeling van ballastwater en voldoende controles daarop zijn essentieel voor de bescherming van ons marien milieu.’

Economie en ecologie hand in hand

‘De scheepvaart is erg belangrijk voor onze Belgische economie. Als staatssecretaris voor Noordzee wil ik onze positie ondersteunen en waar mogelijk nog versterken. Het is daarom essentieel dat onze scheepvaart niet alleen veilig, maar ook duurzaam is. We trekken voluit de kaart van blauwe groei, maar we verliezen daarbij de bescherming van het marien milieu niet uit het oog. Economie en ecologie kunnen hand in hand gaan’ besluit de staatssecretaris.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons