Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Turkije hoort niet thuis in de Europese Unie

(08/03/2016) De Europese staats- en regeringsleiders bespraken gisteren de aanslepende asielcrisis. De gesprekken focusten op de versterking van de Europese grenzen en op de samenwerking tussen de Europese Unie en Turkije. Met als doelststelling het aantal asielzoekers dat de oversteek naar Europa maakt heel sterk in te perken. Er werd nog geen akkoord bereikt. Europees Raadsvoorzitter Tusk werd gevraagd verder te werken, zodat mogelijk beslist zou kunnen worden op een nieuwe Europese top op 17 en 18 maart.Europees Parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA): "In het verleden hebben de Europese leiders onvoldoende aandacht besteed aan ons Europese grenzenbeleid. Dat is beschamend, en daar dragen we nu de gevolgen van. De Europese Unie is chanteerbaar geworden. De Turken maken daar volop misbruik van en dat irriteert mij mateloos. De EU heeft al te lang de lakse Merkel-lijn gevolgd en zit daarom vandaag in slechte papieren. Daarvan krijgen we nu de rekening gepresenteerd.”

“Maar laat het direct duidelijk zijn: nooit zal een regering waarvan de N-VA deel uitmaakt goedkeuren dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Nooit”, stelt Demesmaeker nog. “Turkije hoort simpelweg niet thuis in de EU. Ankara kiest consequent voor de koers van het autoritaire Midden-Oosten en bouwt de burgerlijke vrijheden keer op keer af. Wie de trekken van een autocratie vertoont, verdient geen perspectief op toetreding.”

Voorafgaand aan de Europese top gooiden Duits Kanselier Merkel en de Turkse premier het op een akkoordje. Hun plan was om dit vervolgens ook snel-snel door de andere Europese staats- en regeringsleiders te laten bezegelen.

Europees Parlementslid Sander Loones (N-VA): "De arrogantie van mevrouw Merkel blijft verbazen. Ze denkt in haar eentje de koers te kunnen bepalen en aarzelt zelfs niet om Europees Raadsvoorzitter Tusk te omzeilen. Alles wat Turkije vraagt, aanvaardt ze klakkeloos. Ongezien en ongehoord. Terwijl ze beter eens lang in de spiegel zou kijken: haar beleid en dat van de zwakke Europese leiders uit het verleden heeft ervoor gezorgd dat we vandaag in de problemen zitten. Door hen zijn we afhankelijk geworden van Turkije. We kunnen zelfs onze eigen grenzen niet meer alleen controleren.”

De structurele oplossing is voor de N-VA duidelijk. “Wat vandaag gebeurt, is bijzonder pijnlijk voor de Europese Unie", vervolgt Sander Loones. “Dit is niet voor herhaling vatbaar. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de EU de eigen boontjes terug volledig zélf kan doppen en niet afhankelijk blijft van landen als Turkije. En dus moeten we de routes naar West-Europa sluiten, moeten we volop focussen op opvang in de eigen regio en een sterk push-backbeleid invoeren. Ook moeten we strenge limieten invoeren en dus strikte quota stellen aan de instroom.”

De kadertekst die gisteren werd uitgeschreven en die verder moet worden verfijnd door Tusk bevat verschillende nuttige elementen om de eigen EU-aanpak te versterken. Tegelijk vertrekt de tekst van de realiteit dat, als we de asielcrisis willen aanpakken, we vandaag niet anders kunnen dan een akkoord sluiten met Turkije. Dat is een direct gevolg van het lakse EU-beleid uit het verleden. “Een akkoord kan een stap in de goede richting zijn om de aantallen asielzoekers in te dijken, maar zal niet de totaaloplossing bieden”, stelt Loones. Hij becommentarieert daarbij enkele punten uit de kadertekst:

Met betrekking tot de interne Europese aanpak:

Over het sluiten van de Westelijke Balkanroute: “De tekst stelt dat de instroom via de Westelijke Balkanroute beëindigd is. Merkel wilde deze zin er absoluut niet in. Zij werd dus niet gevolgd in haar verzet. En dat is belangrijk want dit is net de kern van elke oplossing. We moeten ervoor zorgen dat asielzoekers en migranten niet meer zomaar kunnen doorwandelen naar hun lidstaat van keuze. Enkel zo kunnen we het business model van de mensensmokkelaars doorbreken. Daarom moeten de grenzen toe.”
Over het push-backbeleid: “Er komt de facto een push-backbeleid waarbij Turkije verplicht wordt om alle illegale migranten terug te nemen. De link tussen in een bootje stappen en verblijf krijgen in de EU moet zo worden doorbroken. Wat de N-VA al maanden vraagt, een echt push-backbeleid, wordt zo meer en meer realiteit. Nu nog maximale limieten invoeren op het aantal asielzoekers dat de EU kan opnemen, en in de toekomst hebben we Turkije niet meer nodig voor ons grenzenbeleid.”
Over het hervestigingsbeleid voor Syrische oorlogsvluchtelingen: “Er zou een systeem komen waarbij iedereen die onderschept wordt, teruggebracht wordt naar Turkije. Dus ook Syriërs. Dit kan volgens commissievoorzitter Juncker omdat Griekenland besliste om Turkije als veilig derde land te beschouwen. Tegelijk zou de EU zich volgens de kadertekst moeten engageren om een aantal Syrische vluchtelingen over te nemen van Turkije. Maar Syriërs die de Griekse eilanden toch illegaal proberen te bereiken, zullen helemaal onderaan het lijstje komen te staan om ooit hervestigd te worden. Dit zou een ontradend effect moeten hebben.”
Met betrekking tot de samenwerking met Turkije:

Over de bijkomende financiële middelen die zouden worden vrijgemaakt voor Turkije: “Het doel moet zijn de opvang in de herkomstregio’s te organiseren, en dus niet in Europa. Daarom vraagt Turkije de reeds afgesproken 3 miljard euro steun eenmalig te verdubbelen, maar daar is nog geen akkoord over. Wat wel duidelijk is, is dat de financiële steun niet zomaar zal worden gegeven aan de Turken, ze zal ginds enkel gebruikt kunnen worden voor de inrichting van vluchtelingenkampen. Voor niets anders."
Over de persvrijheid: “De overname van de grootste Turkse krant Zaman door de regering is een aanfluiting van de persvrijheid. De passage die hierover nu in de kadertekst staat is een lachertje. Vandaag zet Turkije Europa onder druk, terwijl het net omgekeerd zou moeten zijn.”
Over de visumvrije toegang van Turken tot de EU: “Onze veiligheid in Europa moet centraal staan. Zelfs commissievoorzitter Juncker merkte op dat visa-versoepeling enkel mogelijk zou mogen zijn wanneer de gebruikelijke standaarden en benchmarks werden nageleefd. Frans president Hollande wees uitdrukkelijk op de 72 criteria waaraan Turkije dus zal moeten voldoen. Zo moeten er bijvoorbeeld eerst biometrische paspoorten komen om identiteitsfraude uit te sluiten. Dit is absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat Jihadisten naar de EU zouden kunnen reizen.”
Over het openen van nieuwe hoofdstukken m.b.t. Turks lidmaatschap van de EU: “Er is nog geen akkoord over de precieze onderhandelingshoofdstukken die geopend zouden worden. Voor de N-VA is het alvast duidelijk: Turkije hoort niet thuis in de EU. Nooit zal een regering waarvan de N-VA deel uitmaakt goedkeuren dat Turkije lid wordt van de Europese Unie.”

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons