Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA: Het NON aan de fusie van de Brusselse politiezones grenst aan crimineel gedrag

(29/11/2015) “Het momentum voor de fusie van politiezones is nog nooit zo manifest geweest. Er is het kerntakendebat voor de politie, de behoefte naar schaalvergroting en specialisatie, de financiële beperkingen en vooral de aanslagen in Parijs met een nieuwe vorm van terrorisme. Toch zeggen de Franstalige Brusselse politici NON. Dit grenst aan crimineel gedrag!”, aldus Johan Van den Driessche, N-VA-fractievoorzitter in het Brussel Hoofdstedelijk Parlement.

N-VA Brussel hield vandaag een veiligheidsdebat waar zij haar plannen inzake veiligheid en de bestrijding van de gewelddadige radicalisering en terrorisme in Brussel voorstelde. Onveiligheid en het onveiligheidsgevoel zijn immers een groot probleem in dit gewest, zoals vandalisme, de zogenaamde kleine criminaliteit en het openbaar vervoer, vooral ’s avonds. Maar er zijn ook de drugs en de prostitutie. Oorzaken daarvan zijn vooral de laksheid van het Brussels beleid en het gebrek aan aandacht voor de wijkwerking.

Voor de N-VA moet elk vergrijp lik op stuk krijgen en moet er een zero-tolerantie gelden voor dealen en andere druggerelateerde criminaliteit. Ook moet er ingezet worden op een echte wijkwerking door politie, parkwachters e.d. maar ook door burgers. Elke burger moet zijn wijkagent kennen en elke lagere en middelbare school moet een politieagent-peter krijgen. Tenslotte moet het agentenkorps ook een betere weerspiegeling zijn van de Brusselse bevolking. “Daarom ook moeten de 6 politiezones fusioneren en moet komaf gemaakt worden met het DNA van de meeste Franstalige politici dat blijkt te staan voor Doelbewust Niets Aandoen. Een fusie leidt binnen het jaar tot resultaten”, aldus Johan Van den Driessche.

De ontkencultuur, de censuur van het politiek correct denken, het laks beleid, de ondermaatse wijkwerking en het gebrek aan een inburgeringsbeleid, hebben geleid tot een ideale voedingsbodem voor gewelddadige radicalisering en terrorisme. Het gewest moet dringend werk maken van de cameraschildtechnologie. De lokale overheden moeten dringend een compleet zicht krijgen op wie er allemaal verblijft in dit gewest en er moet een radicaliseringslijn van de overheid komen, waar bv. ouders telefonisch kunnen aangeven wanneer ze merken dat hun kinderen foute gedachten beginnen te kweken. De wijkwerking moet meer oog krijgen voor radicalisering. Tenslotte wil de N-VA in overleg met de Moslimgemeenschap de erkenningsvoorwaarden van de moskeeën uitbreiden, duidelijker communiceren over welke moskeeën erkend zijn en alle eredienstbedienaars de basiswaarden van onze rechtsstaat laten onderschrijven.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons