Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

“Vlaams Belang vraagt Vlaamse regering stopzetting subsidiëring van Minderhedenforum

(29/07/2014) Het Vlaams Belang neemt kennis van het feit dat het Minderhedenforum, onder impuls van directeur Wouter Van Bellingen, vandaag een strafklacht heeft ingediend tegen de burgemeester van Landen die een groep zigeuners die illegaal een terrein bezetten wilde verjagen met luide muziek en tegen dj Jos Thijs die de gewraakte muziek afspeelde. Volgens het Minderhedenforum zouden zij zich daarom schuldig hebben gemaakt aan o.m. “opzettelijke slagen en verwondingen”, “onmenselijke behandeling”, onder meer van een minderjarige, en “belaging”.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens reageert: “Ik vind het onbehoorlijk dat een organisatie die ruim gefinancierd wordt door de Vlaamse regering en overigens zopas in het nieuwe regeerakkoord de toekomstige financiering bevestigd zag een strafklacht indient voor een dergelijke banaliteit, overigens tegen een burgemeester die lid is van een Vlaamse oppositiepartij. Het Vlaams Belang protesteert tegen het misbruik van Vlaams belastinggeld voor een dergelijke zinloze procedure. Bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Anke Van dermeersch zal het Vlaams Belang integratieminister Homans hierover interpelleren.”

Het Vlaams Belang wijst er in dit verband ook op dat de Vlaamse regering bespaart op de dienstverlening naar de burger toe, maar geenszins op de – wat met het huidige initiatief weerom bewezen is – overwegend nutteloze en zelfs contraproductieve integratie-industrie, waarvan het Minderhedenforum (dat 31 personeelsleden tewerkstelt) deel uitmaakt. Volgens de laatste begroting (2014) ontvangt de integratiesector maar liefst 19.195.000 euro uit de Vlaamse begroting voor de financiering van het Kruispunt Migratie-Integratie, het Minderhedenforum en de integratiecentra.

Chris Janssens: “Het Vlaams Belang vraagt de Vlaamse regering de subsidiëring van het Minderhedenforum te stoppen en integratie-initiatieven enkel nog maar te subsidiëren voor zover deze de overdracht van onze taal, cultuur, waarden en normen aan allochtonen tot doel hebben.”

Wim Van Osselaer
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons