Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

BUB : nieuwe kiesmethode

(10/06/2014) Indien we iets van de laatste federale, Europese, communautaire en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 moeten onthouden, dan is het wel dat ze chaotisch, weinig transparent en oneerlijk verliepen. Voor de B.U.B. is die situatie onaanvaardbaar. Ze heeft dit aan de pers tijdens een conferentie te Brussel op 5 juni 2014 samen met andere “kleine” partijen (ROEL, VCP en Vivant) uitgelegd. De B.U.B. zal de Belgische staat in gebreke stellen om binnen de drie maanden een onafhankelijke kiescommissie op te richten en een nieuw kiessysteem te ontwerpen, dat de elektronische stemming combineert met een dubbel bewijs op papier en een onmiddelijke publicatie op het internet.

1. Onafhankelijke kiescommissie

Na de laatste chaotische verkiezingen heeft België geen enkel excuus meer om het arrest Grosaru uit 2010 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat Roemenië veroordeelde wegens het ontbreken van een onafhankelijke kiescommissie, naast zich neer te leggen. Alle Europese landen hebben zo’n commissie, behalve België, Luxemburg en Italië. De B.U.B. vraagt derhalve dat België onmiddellijk voldoet aan haar internationaalrechtelijke verplichtingen en deze commissie binnen de drie maanden invoert. Zoniet zal de partij de Belgische staat dagvaarden om de oprichting van deze commissie te eisen op straf van dwangsom.

Deze commissie dient samengesteld te worden uit universiteitsprofessoren en eenvoudige burgers die bij lottrekking uitgekozen worden.

2. Nieuwe stemmethode

Na het chaotisch verloop van de elektronische stemming en de blijvende verdenkingen die wegen op de manuele stemming alsook de rol van de getuigen daarin, vraagt de B.U.B. de invoering van een nieuw kiessysteem dat men een gemoderniseerde elektronische stem zou kunnen noemen. De stem die met de nodige veiligheidsgaranties op het toetsscherm uitgebracht moet worden, zal onmiddellijk op twee exemplaren afgedrukt worden : één voor de kiezer en één die door de kiezer in een verzegelde urne moet gestoken worden. Deze urne zal in geen enkel geval vóór de controle door de kiescommissie geopend mogen worden. Tegelijkertijd zullen de resultaten onmiddellijk op een intern systeem, dat in de handen van de kiescommissie is, gepubliceerd worden alsook op een beveiligde internetsite. Zo zal elk resultaat gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden.

Door deze redelijk beperkte maatregelen zal België eindelijk (opnieuw?) eerlijke verkiezingen kunnen organiseren, tenminste wat de kiesverrichtingen zelf betreft. Dat zou al een enorme vooruitgang voor de democratie zijn.

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons