Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaamse Regering : ‘interlevensbeschouwelijke competenties’

(29/09/2013) Op initiatief van minister van Onderwijs Pascal Smet en de Erkende Instanties & Vereniging Levensbeschouwelijke vakken is vrijdagmiddag het engagement over ‘interlevensbeschouwelijke competenties’ officieel ondertekend. Alle erkende levensbeschouwingen hebben deze competenties onderschreven en zich verbonden om deze te implementeren. Deze vrijwillige samenwerking tussen de aanbieders van de levensbeschouwelijke vakken is een toonvoorbeeld van hoe het moet. Onderwijs vergemakkelijkt hiermee de mogelijkheid om met respect voor elkaars eigenheid in dialoog te gaan, een nieuw perspectief te creëren en zo samen aan de toekomst van Vlaanderen en Brussel te bouwen. Het engagement wordt ook gedragen door het Vlaams parlement.

In zijn beleidsnota stelt Pascal Smet heel duidelijk dat onderwijs een hefboom moet zijn om jonge mensen te vormen tot open, sterk en veelzijdige persoonlijkheden die hun verantwoordelijkheid in de samenleving ten volle kunnen opnemen. Onze samenleving kenmerkt zich door een sterke culturele en levensbeschouwelijke veelheid en het is heel belangrijk om in het onderwijs aan competenties te werken die een interlevensbeschouwelijke dialoog en samen leven mogelijk maken.

De historische stap die hier vandaag wordt gezet is meer dan een symbool. Ze wordt immers gezet vanuit de levensbeschouwelijke vakken, die een uitzonderlijke positie bekleden in het onderwijslandschap. Voor deze vakken zijn er geen vastgelegde ontwikkelingsdoelen of eindtermen of controle op de leerplannen vanuit de overheid. De onderwijsinspectie is ook niet bevoegd voor toezicht op deze vakken.

Bij een interlevensbeschouwelijke dialoog gaat het over het kennen van elkaar op een realistische manier, los van oneliners en vooroordelen, in functie van respectvol samen leven, vanuit een open manier een gezonde interesse en nieuwsgierigheid voor anderen te wekken bij kinderen en jongeren.

Er wordt vertrokken vanuit het eigen vak en de diversiteit binnen de eigen levensbeschouwing. Dit vormt de opstap om open naar andere levensbeschouwingen te kunnen kijken. Beluisteren hoe andere levensbeschouwingen over maatschappelijke thema’s denken, leidt tot inzicht en respect. Vooroordelen en vijandsbeelden moeten doorbroken en voorkomen worden.

De klemtoon ligt niet op het verscherpen van verschillen maar wel op het verhelderen van de verschillen. Via het ontwikkelen van thema’s worden competenties geoefend. Deze competenties zijn de bril waarmee men naar zichzelf en naar anderen levensbeschouwelijk wordt gekeken. Praktijkvoorbeelden tonen hoe projecten kunnen evolueren van erg speels ontmoeten en leren kennen in de eerste jaren lager onderwijs naar een meer diepgaand ontmoeten, leren dialogeren en leren samen leven en werken.

“Ik juich toe dat alle erkende levensbeschouwingen deze interlevensbeschouwelijke competenties onderschrijven en zich ertoe verbinden om die ook te implementeren. Ik wens iedereen dan ook veel succes toe bij de verdere implementatie hiervan via leerplannen, studiedagen en begeleiding”, aldus minister Smet.

Dit engagement over de ‘interlevensbeschouwelijke competentie’ vindt tenslotte aansluiting met onderwijsdecreet 23. Daarin is in juli besloten dat leerplannen in overeenstemming moeten zijn met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder en met de bekrachtigde eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Kabinet van Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs Nina Mallants, woordvoerster - nina.mallants@vlaanderen.be -

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons