Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

CD&V : wijzigingen eindtermen moet niveau opkrikken

(01/04/2013) Uit verschillende onderzoeken van de afgelopen jaren is gebleken dat het niveau van de grammatica en spelling in het lager en secundair onderwijs daalt. Johan Verstreken, Gemeenschapssenator en tevens voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, betreurt de achteruitgang van het grammaticale en het spellingsniveau van de leerlingen en ondervroeg hierover de bevoegde minister in het Vlaams parlement. De minister beloofde beterschap na de implementatie van gewijzigde eindtermen taalbeschouwing.

Uit een onderzoek van Filip Devos en Valerie Van Vooren bleek dat de laatstejaarsleerlingen van het secundair onderwijs, met uitzondering van de leerlingen Latijn, de eindtermen voor grammatica en spelling nauwelijks bereiken.

Uit een aanvullende bevraging van leerkrachten blijkt dat leerkrachten secundair onderwijs vrij pessimistisch zijn over het grammaticale niveau van hun leerlingen. Ruim 52% vindt dat niveau ‘slecht’ en ‘zeer slecht’. Wat de spelling betreft, vindt 43% het niveau slecht.

Wat het lager onderwijs betreft, is maar liefst 75% van de leerkrachten basisonderwijs van mening dat het algemene niveau Nederlands van de leerlingen is gedaald. Ze vinden het geen goede zaak dat er in het huidige leerplan minder aandacht naar grammatica gaat. Bovendien vindt 80% van de ondervraagden dat de Nederlandse grammatica in het lager onderwijs onvoldoende is afgestemd op die van het secundair onderwijs. De lagere schoolleerkrachten vinden dat het secundair onderwijs zich beter moet aanpassen aan de eindtermen grammatica van het lager onderwijs, maar de leerkrachten van het secundair onderwijs vinden dat grammatica meer aandacht moet krijgen in het lager onderwijs.Gemeenschapssenator Johan Verstreken betreurt deze achteruitgang en vraagt dan ook naar meer maatregelen om het grammaticale en spellingsniveau van leerlingen op te krikken. “Leerlingen slagen er niet meer in om correcte zinnen te vormen. Ze weten niet meer wat een lijdend voorwerp is of een bijwoord, terwijl een goede kennis van de grammatica en spelling essentieel is om correct standaard Nederlands te leren”, aldus Johan Verstreken.Minister Smet antwoordde dat de eindtermen taalbeschouwing werden aangepast. Er is ook een betere afstemming tussen het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Het is echter nog iets te vroeg om het effect daarvan te zien. De leerplannen en lesmateriaal moeten worden aangepast, leerkrachten moeten worden bijgeschoold. Maar de toekomst zal uitwijzen of de maatregelen voldoende zijn om het niveau van spelling en grammatica van leerlingen te verbeteren.Contact:Johan VERSTREKEN

Vlaams Parlementslid

Hans KNOP

Persverantwoordelijke CD&V-fractie | Vlaams Parlement - 1011 Brussel

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons