Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Open VLD : onderhandelingen eenheidsstatuut

(24/03/2013) “De onderhandelingen over het eenheidsstatuut moeten gepaard gaan met een modernere en bredere visie op onze arbeidsmarkt. Zie de deadline van het Grondwettelijk Hof dan niet als een vloek maar als een zegen. Een kans voor de regering om zelf het heft in handen te nemen, specifieke deelbelangen te overstijgen en onze arbeidsmarkt te moderniseren.”

Dat zei liberaal Kamerlid Mathias De Clercq aan de minister van Werk tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De minister gaf toe dat de uitvoering van de sociale deelakkoorden op zich laat wachten en dat de onderhandelingen over het eenheidsstatuut nog geen concrete vruchten hebben afgeworpen.

De Clercq wees daarom op de mogelijkheden die de gelijkstelling van het arbeiders- en bediendenstatuut biedt. “Dit dossier effent het pad voor een nieuwe visie op ontslagrecht. Dit moet meer een hertewerkstellingsrecht worden waarbij we focussen op nieuwe jobperspectieven in plaats van louter te kiezen voor een passieve opzegvergoeding. Verantwoorde opzegtermijnen, een uitgebouwd sociaal vangnet en ten volle inzetten op activering. Dat is de richting die we moeten inslaan, dat is de kans die we moeten grijpen”, alsnog De Clercq.

Tot slot hekelde de liberaal de houding van de vakbonden. Het feit dat die vandaag oproepen om nog snel in te schrijven voor de loopbaanonderbreking nu die onder druk komt te staan, noemt De Clercq totaal onverantwoord en een krampachtig vasthouden aan verworven rechten van het verleden.


VOOR MEER INFORMATIE

Mathias De Clercq, volksvertegenwoordiger Open Vld

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons