Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Vlaamse Regering : nieuwe “Gordel” goedgekeurd

(08/02/2013) Dat er ook in 2013 een groot evenement komt in de Vlaamse rand rond Brussel, was al in de media aangekondigd door Vlaams minister van Sport Philippe MUYTERS. Vandaag heeft de Vlaamse Regering de conceptnota goedgekeurd waarin de bouwstenen van dat nieuwe evenement staan. Nieuw op het menu zijn: meer aandacht voor toerisme en muziek, andere sportieve mogelijkheden buiten fietsen en wandelen, en de eventuele uitbreiding naar een meerdaags evenement. Nog niet kortgesloten is de naam. De Vlaamse Regering zal nu de komende maanden uit dat menu de volgende editie brouwen.
Vlaams accent onverkort overeind

De Gordel ontstond in 1981 om de klemtoon te leggen op het Vlaamse karakter van de gemeenten rond Brussel. Door een gordel rond de hoofdstad te fietsen, wilden de initiatiefnemers de verfransing symbolisch omwallen en solidariteit tonen met de inwoners van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten. Hoewel de politieke “sense of urgency” met de splitsing van BHV volgens een deel van de publieke opinie afgenomen is, blijft de Vlaamse dimensie van het evenement voor de Vlaamse Regering onverkort overeind: ook de nieuwe editie (naam nog onbekend) zal het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel benadrukken.

Een nieuw gebouw of bestaande stevige fundamenten
De Gordel “oude formule” had naast dat Vlaamse nog twee andere bestaansredenen. Veel – wellicht zelfs de meeste – deelnemers kwamen die eerste zondag van september naar de Vlaamse Rand omdat ze het een fijne uitstap vonden met gezin of vrienden, of omdat ze sportief waren en graag met een hoop mensen wilden fietsen. Ook die fundamenten – de sportieve en gezinsvriendelijke massamanifestatie – blijven. Nieuw zijn de dimensies toerisme en muziek. Niet dat de vorige Gordels daarvan verstoken bleven, maar nu worden die pijlers meer in de verf gezet.

Toerisme
De Gordel van 2012 werd overschaduwd door ruzie over Sint-Genesius-Rode. Het gemeentebestuur daar gaf organisator Bloso geen toelating om de Gordel te laten starten en aankomen in Rode. Angst voor rellen is zeker voor gezinnen met kinderen geen stimulans geweest om deel te nemen. De vraag was dus: hoe kunnen we de Vlamingen in Rode, de andere faciliteitengemeenten en de hele Rand rond Brussel ondersteunen, zónder de doelgroep van de Gordel af te schrikken?

Met het nieuwe evenement stuurt de Vlaamse Regering een uitgesproken positief signaal uit: de rand rond Brussel is en blijft Vlaams en we nodigen heel Vlaanderen maar ook de Franstaligen uit om te komen genieten van deze prachtige streek. De Gordel, of hoe het evenement straks ook zal heten, moet veel meer dan vroeger aandacht hebben voor de toeristische troeven van de Vlaamse Rand. Daarover komt overigens nauw overleg met de provincie Vlaams-Brabant.
Mettertijd kan de manifestatie uitgroeien tot een meerdaagse gebeurtenis, zoals een weekend. Dat biedt nieuwe perspectieven voor de horeca.

Muziek
Om het Vlaams karakter van de Gordel “nieuwe stijl” extra in de verf te zetten, kunnen er her en der langs de gordelroute muziekpodia voor Vlaamse artiesten, bands en orkesten. De nadruk van de programmatie zal op Nederlandstalige muziek liggen, maar ook andere talen (of instrumentale muziek) kunnen. Alle genres zijn mogelijk: van schlagers tot kleinkunst, van pop tot hardrock, van folk tot klassiek. Op de nieuwe Gordel zal muziek van Vlaamse bodem mensen bij elkaar brengen. De optredens kunnen zo gepland worden dat bezoekers zowel sportief als muzikaal aan hun trekken kunnen komen.

Sport en Bloso blijven
Dat De Gordel een topevenement is geworden, is de verdienste van Bloso. Ook in de editie 2013 blijft de belangrijkste Vlaamse sportorganisatie een hoofdrolspeler – de logistieke expertise en een groot deel van de mankracht zit immers vooral bij Bloso. Sport blijft trouwens manifest op de voorgrond, sterker nog: in het nieuwe evenement kan ook plaats gemaakt worden voor andere bewegingsvormen dan fietsen en wandelen. Bovendien bieden combinaties tussen sport en muziek nieuwe mogelijkheden.

Hoe het nieuwe evenement in de Vlaams Rand rond Brussel zal heten, wordt pas bij de officiële voorstelling bekend gemaakt, maar dat er in die schitterende streek tijdens het eerste weekend van september 2013 opnieuw een grootschalige manifestatie komt, is duidelijk. En ook dat die manifestatie Vlaams, sportief, gezinsvriendelijk, toeristisch aantrekkelijk en heel muzikaal zal zijn.

Van menu naar gerecht
Nu de Vlaamse Regering het eens is over de menukaart voor de nieuwe Gordel, kan volop gewerkt worden aan de samenstelling van het uiteindelijke gerecht. Voor die concrete uitwerking zal snel een externe kracht aangetrokken worden, die gemandateerd de verschillende departementen en agentschappen zal kunnen aanspreken voor hun medewerking.
Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:


Kris Snijkers, Woordvoerder van minister Geert Bourgeois

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons