Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

Verso : “Het personeelsvraagstuk in de ouderenzorg”

(12/10/2012) niet enkel de ouderenzorg is vragende partij!
Brussel, 11 oktober 2012 - Verso, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, ziet in de vandaag gepresenteerde Itinera-bevraging een bevestiging van de moeilijkheden bij de zoektocht naar geschikt personeel. Heel wat socialprofitondernemingen hebben daar vandaag mee te kampen, niet alleen in de ouderenzorg.

Volgens de Itinera-bevraging van de directies van 265 zorgorganisaties in België kennen deze ondernemingen gemiddeld een personeelstekort van 7%. De lijst van knelpuntberoepen uit de social profit die de VDAB jaarlijks publiceert, is een weerspiegeling van dit personeelstekort. Voor Verso is het van belang om vandaag reeds te reflecteren en te antciperen op de toekomstige evoluties in de sector. Door de vergrijzing van de bevolking, maar ook door de vergrijzing van de medewerkers in de socialprofitsectoren zal de zoektocht naar personeel de komende jaren enkel nog toenemen. Die zoektocht gaat verder dan de zoektocht naar verpleegkundigen. In de hele Vlaamse social profit, van ziekenhuizen tot beschutte werkplaatsen, zullen er in de komende jaren ongeveer 81.000 bijkomende medewerkers nodig zijn om het huidige niveau van dienstverlening te kunnen garanderen.
Welke pistes bewandelen? Het verhogen van de instroom en het vertragen van de uitstroom uit de social profit, maar ook het voeren van een adequaat doorstroombeleid blijven prioritair. Er zijn hier al heel wat stappen in gezet, zoals de studie van Itinera ook aanhaalt. Er moeten echter ook nieuwe wegen worden verkend zoals innovatieve organisatiemodellen en het verhogen van het huidige arbeidsvolume. Wat betreft het verhogen van het arbeidsvolume van de medewerkers op loopbaanbasis zijn er mogelijkheden, gelet ook op het hoge percentage deeltijdswerk. Sommige medewerkers werken bijvoorbeeld halftijds om hun kinderen op woensdagmiddag op te vangen. Misschien zouden ze dit graag doen in een vier vijfde? Andere medewerkers werken bijvoorbeeld halftijds om een bepaalde periode voor zeer jonge kinderen te zorgen. Als de kinderen naar school gaan of het huis verlatehn heben, kan misschien terug overgeschakkeld worden naar voltijds? In de komende jaren zal de social profit de juiste mix moeten vinden om deeltijdarbeid als troef verder uit te spelen, maar tevens om het arbeidsvolume geleidelijk te verhogen.
De social profit is een groeisector die heel wat kansen biedt op een goede job. Uit de werkbaarheidsmonitor 2010 van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen blijkt dat 88,8% van de medewerkers uit de Vlaamse gezondheids- en welzijnszorg geen problemen ondervindt met het welbevinden op het werk. 86,4% is tevreden met zijn/haar leermogelijkheden, 91,6% is tevreden met de combinatie gezin en arbeid en 70,6% geeft aan geen problemen te hebben met werkstress. Werken aan de werkdruk blijft in onze sector evenwel een belangrijk werkpunt: 36,5% van de medewerkers geeft aan dat dit problematisch is.
Contactpersoon: Tobias Lancsweert, communicatieverantwoordelijke –

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons