Tekst vergroten Tekst verkleinen

Advertentie

N-VA vreest hervorming Orde van Architecten

(21/03/2012) N-VA vreest hervorming Orde van Architecten op Franstalige leest
Kamerlid Peter Luykx diende een wetsvoorstel in om de Orde van Architecten te hervormen. Het wetsvoorstel werd in de commissie Bedrijfsleven besproken en er worden hoorzittingen gehouden met de sector. Na de vorming van de regering bleef het opvallend stil rond de hervorming van de Orde. Luykx vreest nu dat de regering een hervorming wil doorvoeren die indruist tegen de visie van de Vlaamse Raad van Architecten.Peter Luykx: "De hervorming moet een tweeledige orde nastreven. Het ontwerp dat nu op het kabinet van minister Laruelle ligt, is enkel gebaseerd op voorstellen van de Franstalige partijen. De minister spreekt niet meer over een Vlaamse Orde maar over een Nederlandstalige Orde."

Laruelle stelt een vierledige structuur voor in plaats van een tweeledige. Bovendien krijgt elk van de vier instellingen rechtspersoonlijkheid terwijl in de N-VA-voorstellen enkel de Vlaamse en Franstalige en Duitstalige Orde rechtspersoonlijkheid kregen. Daarenboven is er nu sprake van een Brusselse Raad die voordien nooit voorgesteld werd door de Vlamingen en die de bestaande structuur enkel verzwaart.

Laruelle geeft ook bijkomende faciliteiten aan de architecten die in de rand wonen. "Zij stelt voor dat architecten daar kunnen kiezen tot welke Orde ze behoren: dit is ongehoord en in tegenspraak met de taalwetgeving", zegt Luykx.

Grondige hervorming, geen half werk
Peter Luykx: "Ik baseer mijn voorstel op de fundamenteel andere visie binnen de Orde op het beroep van architect. De Vlamingen zien het praktisch: zij vragen van de Orde vooral efficiŽnte dienstverlening aan de sector, een degelijke tuchtrechtspraak en effectieve beleidsbeÔnvloeding. Maar de Nationale Raad is paritair samengesteld uit tien Vlamingen en tien Franstaligen. In elke groep worden vijf mandatarissen bovendien nog door de Koning aangeduid. Dit heeft als gevolg dat beslissingen nooit volgens de voorkeuren van de Vlamingen gebeuren, zelfs al zijn die logisch en efficiŽnt. Terwijl de Vlamingen 56 % van alle rekeningen betalen, krijgen ze 0 % inspraak."

Daarom stelt de N-VA voor om de Nationale Orde te hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Enkel een volledige splitsing van de Orde, naar het voorbeeld van de Orde van Advocaten, kan een oplossing bieden: leden van de Vlaamse en van de Franstalige en Duitstalige Raad moeten democratisch verkozen worden. Dat systeem sluit 'baronnen' die door de koning benoemd worden uit. Het N-VA-voorstel voorziet ook een onafhankelijke en professioneel ondersteunde tuchtraad.

Contactinfo:
Annemie Nijs, Communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA
E-post: annemie.nijs@n-va.be

Auteur(s):
Peter Luykx, Kamerlid
Thema('s): Economie, werk & ondernemen

ZoekenMeer info

Het Weer

Recensies

Nieuws

Cartoons